Moua fefe e tiviaga mafiti Rapid Antigen Test | How to get a Rapid Antigen Test

Maeke ha tagata i Aotearoa Niu Silani ke moua e tau RATs mo e nakai fai totogi. Maeke ia koe ke lagaki e koloa nei mai ia he tau matakavi pauaki poke finatu ai taha tagata ke tamai ke lata mo koe.

Ka ole atu ke moua e tiviaga mafiti Rapid Antigen Test

Maeke ia koe ke fakafua mo e moua e tiviaga mafiti Rapid Antigen Test ke he ua e puhala:

Kaeke ke tuku atu e ole haau ke he laupepa hila, kua lata ia ko e ke fai telefoni uta fano mo fakaaoga ke fakamooli e ole haau. To maeke e tiviaga mafiti Rapid Antigen Test ke ole mae taha tagata foki.

Mukamuka mo e fakapapahi e puhala ole atu he laupepa hila ke moua e taha tiviaga mafiti Rapid Antigen Test kaeke kua mumuitua ke he tau poaki ne kua tohia:

 1. Finaatu ke he requestrats.covid19.health.nz (external link).
 2. To huhu atu he laupepa hila kia koe kua moua kelea ka e koe e tau fakakiteaga ha ko e COVID-19. Kaeke kua pehe nai, hea ke he 111 agataha, poke, peehi e ‘I am not experiencing any of these’.
 3. Fifili kia ai e puha ne pehe ‘Kamata mogonei’.
 4. Tuku e numela he haau a foni uta fano ki loto he matakavi nei mo e peehi ai e ‘Continue’.
 5. To fakafano atu haau a telefoni uta fano e 6 e matanumela ke fakamooli ko koe. Tuku e tau numela nei he magaaho ka moua e koe mo e fofota e puha ‘Continue’ ke fakaholo ke he taha lau foki.
 6. Totou e ‘RAT Order Form Privacy Statement’ mo e hihika e puha ke fakamooli kua totou a koe ki ai. Ti fofota e puha ‘Accept and Continue’ ke talia mo e fakaholo ke taha lau foki.
 7. To hūhū atu kia koe kua fenoga mai nakai a koe ki Niu Silani mai he tau motu i fafo ke he fitu e aho e kua mole, fifili ‘Yes’ poke ‘No’ mo e peehi e ‘Next’.
  1. Kaeke kua nakai fenoga mai laia a koe ki Niu Silani, to hūhū atu kia koe kua moua nakai a koe ha fakamailoga gagao ma e COVID-19 he tau aho kua mole. Tali ‘Yes’ poke ‘No’, ti fifili ai e ‘Next’. Tuku e tau fakailoaaga he laupepa mo e fifili ai e ‘Place order’.
  2. Kaeke kua hoko mai laia haau a fenoga ki Niu Silani, fakapuke e tau hūhū kua fakatoka, putoia ai foki e numela he haau a fenoga vakalele mo e aho ne hoko mai ai, mo e fifili ai e ‘Place order’
 8. To fakakite atu kia koe he puha fakahiku e numela he ota mo e taha matutakiaga ke maeke ia koe ke kumikumi e matakavi ke finatu ke moua haau a tau RATs. Kua maeke ke tuku atu kia koe e tau fakailoaaga he numela ke vilo ki ai kaeke kua nakai maeke ia koe ke finatu ke he matakavi ne moua e RAT.
 9. To fakafano atu kia koe e taha TXT poke fakamailoga ma e numela he ota RAT. Maeke ia koe ke lagaki ni e koe e lakau RAT nei mai he taha fale ne kua taute pauaki mo e ha i ai foki ke he lau pepa hila Healthpoint, po ke ole ke he taha ke lagaki e fekau nei haau.

Tau pa mata moua noa ke he magaaho ka finatu a koe ke moua e haau a tau RATs

Maeke ia koe ke moua e tau pa mata fakamalolō tino ke he magaaho ka finatu a koe ke moua e tau RATs mai he taha matakavi ne taute e tau tiviaga. Kua nakai ni lata ia koe ke gagao poke moua e tau fakamailoga gagao ma e COVID-19 ke moua ai e tau koloa nei. Kaeke kua tu hagahaga kelea a koe ke moua e tau gagao kua kelea lahi, maeke ia koe ke moua ai e tau pa mata P2/N95.

Kua lata agaia ni a koe ke ota ke he fofoga pepa Request free COVID-19 RAT kits i luga he kupega hila.

Kaeke kua nofo a koe ke he matakavi i fafo he taone poke kua fai fakatokatokaaga pauaki ke moua ai, hea ke he 0800 222 478 mo e peehi e 3 ke fakatutala ke he haau a tau vahega fifiliaga.

Last updated: at