Sivi poke fuafua | Testing

Kumikumi e tau fakailoaaga mo e tau hatakiaga ke moua e tau tiviaga, mena fē ke moua e tiviaga mo e ko e heigoa e mena ke taute kaeke kua moua e koe e tiviaga kua posetivi.

Kua utakehe tuai he Fakatufono e tau hatakiaga COVID-19 ne toe ma e tau fakatokatokaaga he faahi malolō tino; 7- e aho ke nofo puipui mo e hatakiaga ke tui e tau pa mata ke lata mo e tau tagata ne ahiahi atu ke he tau faahi gahua ne leveki ke he tau moui malolō tino. 
 
Totou e fakailoaaga katoa

Kua gahua a mautolu ke fakafoou e tau fakailoaaga he laupepa nei i luga he kupega hila. Fakamolemole ti liu ke kumikumi mai ke lata mo e tau hatakiaaga foou. 

Ha i ai e tau fakatino fakatata mo pine ke he kaupa mo e tau laupepa koloa lagomatai ke lata mae vagahau motu haau

Kua foaki atu e mautolu loga lahi e tau koloa ke lagomatai e tau faahi pisinisi, tau gahuaaga, tau potaaga tagata mo e tau kautaha ke taute ai e tau Fakatokatokaaga Puipui ma e COVID-19.

Maeke ia ko e ke tuku hifo ki lalo mo e lolomi e tau fakatino, tau temepalete, laupepa pili ke he kaupā, kifaga mo e tau social media tiles mai he Resource Toolkit.