Tiviaga mo e kumikumiaga | Testing and tracing

Ko e ua e puhala ke lagomatai atu kia Aotearoa Niu Silani mai he COVID-19, ko e fano ke moua e tau tiviaga mo e fakamau hifo oti e tau matakavi haau ka ahiahi atu ki ai.

posterstriovax

Ha i ai e tau fakatino fakatata mo pine ke he kaupa mo e tau laupepa koloa lagomatai ke lata mae vagahau motu haau

Kua foaki atu e mautolu loga lahi e tau koloa ke lagomatai e tau faahi pisinisi, tau gahuaaga, tau potaaga tagata mo e tau kautaha ke taute ai e tau Fakatokatokaaga Puipui ma e COVID-19.

Maeke ia ko e ke tuku hifo ki lalo mo e lolomi e tau fakatino, tau temepalete, laupepa pili ke he kaupā, kifaga mo e tau social media tiles mai he Resource Toolkit.