Kia mau tauteute mo e nonofo haohao | Prepare and stay safe

Kumikumi e tau mena hagaao ia ke he COVD-19 mo e tau mena kua maeke ia koe ke nofo mau tali ki ai.

Ha i ai e tau fakatino fakatata mo pine ke he kaupa mo e tau laupepa koloa lagomatai ke lata mae vagahau motu haau

Kua foaki atu e mautolu loga lahi e tau koloa ke lagomatai e tau faahi pisinisi, tau gahuaaga, tau potaaga tagata mo e tau kautaha ke taute ai e tau Fakatokatokaaga Puipui ma e COVID-19.

Maeke ia ko e ke tuku hifo ki lalo mo e lolomi e tau fakatino, tau temepalete, laupepa pili ke he kaupā, kifaga mo e tau social media tiles mai he Resource Toolkit.