Kia mau tauteute mo e nonofo haohao | Prepare and stay safe

To leveki ni a koe kia koe mo lautolu foki mai he COVID-19 ka eke ke mumui tua ke he tau fakaakoaga malolo tino oti.

posterstriovax

Ha i ai e tau fakatino fakatata mo pine ke he kaupa mo e tau laupepa koloa lagomatai ke lata mae vagahau motu haau

Kua foaki atu e mautolu loga lahi e tau koloa ke lagomatai e tau faahi pisinisi, tau gahuaaga, tau potaaga tagata mo e tau kautaha ke taute ai e tau Fakatokatokaaga Puipui ma e COVID-19.

Maeke ia ko e ke tuku hifo ki lalo mo e lolomi e tau fakatino, tau temepalete, laupepa pili ke he kaupā, kifaga mo e tau social media tiles mai he Resource Toolkit.