Tau fakatātāaga mo e tau koloa | Posters and resources

Ha i ai e tau fakatino fakatata mo pine ke he kaupa mo e tau laupepa koloa lagomatai ke lata mae vagahau motu haau.

Kua foaki atu e mautolu loga lahi e tau koloa ke lagomatai e tau faahi pisinisi, tau gahuaaga, tau potaaga tagata mo e tau kautaha ke taute ai e tau Fakatokatokaaga Puipui ma e COVID-19.

Maeke ia ko e ke tuku hifo ki lalo mo e lolomi e tau fakatino, tau temepalete, laupepa pili ke he kaupā, kifaga mo e tau social media tiles mai he Resource Toolkit.

Maeke foki a koe ke ota e tau lolomi nakai fai totogi ke he ha mautolu a tau koloa mo e kuletalolo mai ia ha ha mautolu a Bluestar Portal (external link).

Tukutuku hifo ki lalo e tau lau pepa pine ke he kaupā mo e tau koloa – Resource Toolkit

  1. Fano ke he toolkit.covid19.govt.nz (external link) mo e fakaaoga e Login/Register pine ke taute taha fakaholoaaga.
  2. Fakaaoga e puha search field ke tuku e tau kupu kua lata ai mo e koloa kua kumi a koe ki ai. Ko e fakatokaaga kua taute ai Fakaperitania. Ko e mena ia, kaeke kua kumi a koe ke he tau koloa kua fakaliliu, kumikumi ai mo e fakaaoga e tau kupu Fakaperitania (fakatai face coverings, contact tracing, testing, etc.). Maeke foki a koe ke kumikumi ke he haau a vagahau ke moua ai e tau koloa oti kua toka ai.
  3. Ko e maagaaho ka peehi e koe e Search maeke ia koe ke fakamahino haau a tau fakamailogaaga mo e fakaaoga e tau drop down filters. 
  4. Ko e magaaho ka moua e koe e tau mena haau ne manako, tuku hifo ki lalo, fakakite fakalaulahi atu poke tuku ki loto he taha e kato kaeke kua loga lahi e tau koloa kua tuku hifo ki lalo he taha e magaaho.

Ota e tau koloa kua lolomi mo e nakai fai totogi - Bluestar Portal

Ota e tau koletalolo moua noa ma e haau a pisinisi, matakau he maaga poke faiagahau ke he ha mautolu a tohi ketaloko ki luga he laini hila mo e moua e tau koloa kua taatu fakahako kia koe, haau a pisinisi poke matakau maaga.

Fano ke he Bluestar Portal (external link)

Last updated: