Nofo-puipui ke he loto kaina | Isolating at home

Ko e tau mena ke taute kaeke kua nofo puipui, putoia ai foki mo e tau talahauaga kaeke kua lata ia koe ke fano kehe mai mo e nofo puipui.

Ki loto he 5 e aho he haau a nofo puipui

Kaeke kua moua e koe e tiviaga posetivi ma e COVID-19, kua fakaohooho atu kia koe ke nofo puipui ke he 5 e aho, pete ni ka pehe kua nakai kelea lahi haau a tau fakamailoga gagao, kamata he Aho 0.

Ko e Aho 0 ko e aho kua kamata ai haau a tau fakamailoga gagao poke magaaho ne moua e koe e tiviaga posetivi, ko e mena fē ni ne hau mua. Ko e kakano he mena nei kua nakai lata ia koe ke fano ke he gahua poke aoga.

Kaeke kua lata ia koe ke fano kehe mai mo e haau a kaina ki loto he tau aho nei ne 5 ne kua fafati atu ke nofo puipui, ko e mena mahuiga lahi ke fai puipuiaga a koe ke taofi e COVID-19 ke ua totolo atu ke he falu tagata foki.

Kua lata ia koe ke tui e pa mata ke he tau magaaho oti ka fano kehe mai a koe mo kaina.

Kua nakai lata ia koe ke ahiahi atu ke he tau matakavi ne leveki atu ke he tau moui malolō tino (ka e maeke kaeke kua kumi lagomatai fakamalolō tino), poke fai matutakiaga mo e ha tagata kua tū hagahahaga kelea lahi ke moua e tau gagao kelea lahi mo e COVID-19.

Kua lata ia koe ke fakatutala ke he haau a liu atu ke he gahua mo e haau a pule gahua poke liu atu he haau a tama ke he aoga mo e haana a ulu faiaoa, neke fai fakatokatokaaga lafi ki luga e haau a pule gahua poke aoga.

Kaeke kua nofo a koe ke he apatemene poke kaina ne loga e poko ne nonofo auloa

Kaeke kua nofo a koe ke he apatemene poke kaina ne loga e poko ne nonofo auloa, kua lata ia koe ke muitua ke he tau talahauaga hagaao ke he nofo puipui ke he laupepa nei:

 • tui e pa mata ke he tau matakavi ka fakapotopoto e tau tagata kaeke kua manako a koe ke fano kehe mai mo e haau a apetemene, fakatai pehe nei, ka fakaaoga e fale unu menatui kua fakaaoga auloa
 • fakamamao mai mo e falu ne nonofo ki loto he apatemene
 • nakai fakaaoga e lift mo e ha tagata foki
 • nakai fakaaoga e tau matakavi ne fakaaoga auloa tuga e tau fale faofao tino, tau pa koukou poke sauna ke he magaaho kua nofo puipui a koe.

Ke he tau magaaho ka tupu e tau lekua fakaofo, kua lata ia koe ke muitua atu ke he tau fakatokatokaaga ke o ke he mai mo e fale — fai pa mata kua tuku ke he tapa he gutuhala ke maeke ke fakaaoga ke he tau magaaho pehe nei.

Nofo puipui mo e tau fanau

Fai puhala mukamuka ke lagomatai ke tukutuku hifo ai e puhala ke taofi aki e totoloaga he COVID-19 ke he magaaho ka nofo puipui mo e haau a fanau.

Kaeke kua moua e koe e COVID-19 ka e nakai moua he haau a tau fanau, poke vice versa kua lata ia koe ke:

 • tukutuku hifo haau a matutakiaga mo lautolu ke he mena kua maeke ia koe
 • mohe ke he taha poko kehe mai he haau a tama kaeke kua maeke
 • kalo kehe mai mo e tau matutakiaga mo e falu a tagata foki i loto he haau a kaina kaeke kua maeke
 • tui e tau pa mata ka nonofo auloa ki loto he taha e poko mo e falu a tagata foki
 • hafagi e tau pu hio ke fano viko e matagi.

Kua maama ia mautolu kua nakai maeke falu he tau mena nei ke taute, mua atu ka nonofo e tau fanau ikiiki. Tau pa mata mo e matagi ka fano viko kua mahuiga lahi ke tukutuku hifo aki e totoloaga he COVID-19.

Faofao tino

Maeke ia koe ke faofao tino ki fafo he haau a kaina kaeke kua nofo puipui. Maeke ia koe ke faofao tino ke he haau a matakavi ne kua nofo, ka e nakai maeke ke fakaaoga e tau fale faofao tino kua fakaaoga auloa, tuga e tau fale ne toka e tau pa koukou poke tau fale faofao tino. Kua nakai lata ia koe ke faofao tino mo e falu a tagata foki ka e maeke kaeke ko lautolu kua nonofo ki loto he haau a loto kaina.

Kia mailoga ke:

 • fakamamao mai mo e falu tagata
 • taute e tau faofao tino kua molū, mo e fa mahani ke taute.
 • uta tumau taha pa mata mo koe — kua nakai lata ia koe ke tui e pa mata, ka e neke moua e koe e logonaaga mitaki kaeke kua taute pihia.

Last updated: at