Levekiaga mo e nonofo puipui | Care and isolation

Ha i ai e tau lagomatai mo e tau fakailoaaga ka eke kua moua a koe he COVID-19 mo e kua lata ia koe ke puipui mo e nofo kehe mai he tau tagata.

Kua utakehe tuai he Fakatufono e tau hatakiaga COVID-19 ne toe ma e tau fakatokatokaaga he faahi malolō tino; 7- e aho ke nofo puipui mo e hatakiaga ke tui e tau pa mata ke lata mo e tau tagata ne ahiahi atu ke he tau faahi gahua ne leveki ke he tau moui malolō tino. 
 
Totou e fakailoaaga katoa

Kua gahua a mautolu ke fakafoou e tau fakailoaaga he laupepa nei i luga he kupega hila. Fakamolemole ti liu ke kumikumi mai ke lata mo e tau hatakiaaga foou. 

Last updated: at