Levekiaga mo e nonofo puipui | Care and isolation

Ha i ai e tau lagomatai mo e tau fakailoaaga ka eke kua moua a koe he COVID-19 mo e kua lata ia koe ke puipui mo e nofo kehe mai he tau tagata.

Last updated: at