Iti n totoko | Vaccines

Te iti ni kamanomano e kamanoia natim, am whānau ao am baronga. Te iti ni kamanomano man te COVID-19 bon akea boona ao e tauraoi ibukia aomata ni kabane man 5 te ririki ni waerake.

Changes to second booster

Māori and Pacific peoples aged 40 and over can now get a second booster.

COVID-19 vaccine boosters

posterstriovax

Beba ni katanoata ao bwai ni ibuobuoki a tauraoi n oin am taetae

Ti katauraoi bwaai aika mwaiti ni buoka am bitineti, tabo ni mwakuri, communities ao botaki nako, karekean te COVID-19 Protection Framework settings.

Ko kona n download ao n print ara logo, templates, posters, videos ao social medial tiles man ara Resource Toolkit