Tutuo ao tauan muin butin te aoraki | Testing and tracing

Karoan te tutuo ao kawakinan muin tabo ake ko nako iai ngaia 2 bwai aia a kakawaki ibukin tararuan te COVID-19 i Aotearoa Nutiran.

posterstriovax

Beba ni katanoata ao bwai ni ibuobuoki a tauraoi n oin am taetae

Ti katauraoi bwaai aika mwaiti ni buoka am bitineti, tabo ni mwakuri, communities ao botaki nako, karekean te COVID-19 Protection Framework settings.

Ko kona n download ao n print ara logo, templates, posters, videos ao social medial tiles man ara Resource Toolkit