Katauraoi & kamanoko | Prepare and stay safe

Kamanoko ao tabeman riki man te COVID-19 ni iri ana taeka ni ibuobuoki te tabo ni kuakua.

posterstriovax

Beba ni katanoata ao bwai ni ibuobuoki a tauraoi n oin am taetae

Ti katauraoi bwaai aika mwaiti ni buoka am bitineti, tabo ni mwakuri, communities ao botaki nako, karekean te COVID-19 Protection Framework settings.

Ko kona n download ao n print ara logo, templates, posters, videos ao social medial tiles man ara Resource Toolkit