Te taetae ni Kiribati | Kiribati

Rongorongon Nutiran ni kaitara te COVID-19 n te Taetae Kiribati.

Kakae nako riki

A mwaiti riki rongorongo ao bwai ni mwakuri ibukia kain te betebeke aika a tauraoi iaon ana uebutiati te Ministry for Pacific Peoples.

Last updated: at