Te taetae ni Kiribati | Kiribati

Tiaina ibukin kaongoraeam raitaeka aika a tia ni karaoaki ibukin rongorongon te COVID-19 n te taetae ni Kiribati

Rongorongo aika a bou | Latest updates

Aikai rongorongo aika a boureirei ibukin COVID-19:

MPP logo 2021

Kakae nako riki

A mwaiti riki rongorongo ao bwai ni mwakuri ibukia kain te betebeke aika a tauraoi iaon ana uebutiati te Ministry for Pacific Peoples.

Last updated: at