ન્યૂઝીલેન્ડમાં પ્રવાસ | Travelling to New Zealand

ન્યુઝીલેન્ડની સીમા સમગ્ર 2022 દરમિયાન તબક્કાવાર ખુલવાની છે.

ન્યુઝીલેન્ડમાં પ્રવાસ કરવા વિશે

ન્યુઝીલેન્ડમાં પ્રવાસ કરવા માટે, તમારે કેટલીક આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવાની જરૂર છે.

નીચેના પગલાંઓ સમજાવે છે કે ન્યુઝીલેન્ડમાં પ્રવેશવા માટે તમારે કયા પુરાવા પ્રદાન કરવાની જરૂર છે.

ન્યુઝીલેન્ડની મુસાફરી કરવા માટે તમારે હવે પ્રી- પ્રસ્થાન કસોટી કરાવવાની જરૂર નથી.

સેટિંગ્સ ઝડપથી બદલાઈ શકે છે - ઇમિગ્રેશન ન્યુઝીલેન્ડ નવીનતમ માહિતી પ્રદાન કરશે.

ન્યુઝીલેન્ડમાં પ્રવાસ | ઈમિગ્રેશન ન્યુઝીલેન્ડ (external link)

1. તપાસો કે તમે ન્યુઝીલેન્ડ આવી શકો છો

ન્યુઝીલેન્ડના નાગરિકો અને અન્ય પાત્ર પ્રવાસીઓ ન્યુઝીલેન્ડમાં પ્રવેશી શકે છે અને આગમન પર સ્વ-પરીક્ષણ કરાવી શકે છે. તમે પાત્ર છો કે નહીં તે તપાસવા માટે, ઇમિગ્રેશન ન્યુઝીલેન્ડની વેબસાઇટની મુલાકાત લો.

ન્યુઝીલેન્ડના મોટાભાગના પ્રવાસીઓએ માન્ય કોવિડ-19 (COVID-19) રસીનો સંપૂર્ણ કોર્સ મેળવ્યો હોવો જોઈએ, જો કે તેમાં કેટલાક અપવાદો છે.

પ્રવાસ કરતા પહેલા, ખાતરી કરો કે તમારો પાસપોર્ટ માન્ય છે. તમારે ન્યુઝીલેન્ડ ઈલેક્ટ્રોનિક ટ્રાવેલ ઓથોરિટી (NZeTA) માટે પણ અરજી કરવાની જરૂર પડી શકે છે.

તમે ન્યુઝીલેન્ડનો પ્રવાસ કરવા માટે લાયક છો કે કેમ તે તપાસો | immigration.govt.nz (external link)

રસીકરણની જરૂરિયાતો અને માન્ય રસી

NZeTA માટે અરજી કરો | immigration.govt.nz (external link)

2. તમારી મુસાફરી બુક કરો

ન્યુઝીલેન્ડનો તમારો પ્રવાસ બુક કરો.

જો તમારી યોજનાઓ બદલવાની જરૂર હોય તો રસીકરણ, રદ્દીકરણ અને રિફંડ વિશે વાહકની નીતિ તપાસો.

જો તમારી મુસાફરી યોજનાઓ પર અસર થાય તો તમારે મુસાફરી વીમો ખરીદવાનું પણ વિચારવું જોઈએ. જો જરૂરી હોય તો, તમારે સેલ્ફ-આઇસોલેશન માટે યોગ્ય આવાસ બુક કરવાનું પણ વિચારવું જોઈએ.

3. પ્રવાસી ઘોષણા શરૂ કરો

બધા પ્રવાસીઓએ ન્યુઝીલેન્ડની મુસાફરી કરતા પહેલા ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસી ઘોષણા પૂર્ણ કરવી આવશ્યક છે. પૂર્ણ થવા પર, તમને પ્રવાસી (ટ્રાવેલર) પાસ જારી કરવામાં આવશે.

શક્ય તેટલી વહેલી તકે તમારી ઘોષણા શરૂ કરો. તમે મુસાફરીના 28 દિવસ પહેલા તેને શરૂ કરી શકો છો.

તમારી પ્રવાસી ઘોષણા શરૂ કરો (external link)

પ્રવાસી ઘોષણા ફેક્ટશીટ (external link)

4. પ્રવાસી ઘોષણા પૂર્ણ કરો

તમારી પ્રવાસી ઘોષણા પૂર્ણ કરવા માટે, તમારે આ પ્રદાન કરવાની જરૂર છે:

 • પાસપોર્ટ વિગતો
 • મુસાફરી માહિતી
 • રસીનો પુરાવો (જો જરૂરી હોય તો)
 • છેલ્લા 14 દિવસનો પ્રવાસ ઇતિહાસ
 • ન્યુઝીલેન્ડમાં સંપર્ક વિગતો
 • કટોકટીની સંપર્ક વિગતો

પ્રવાસી ઘોષણા માં તમે જે વિગતો દાખલ કરી છે તે બે વાર તપાસો જેથી તે તમારા સત્તાવાર દસ્તાવેજો સાથે મેળ ખાતી હોય.

જ્યારે તમે એરપોર્ટ પર અને ન્યુઝીલેન્ડના કસ્ટમમાં ચેક-ઇન કરો ત્યારે તમારે તમારો પ્રવાસી પાસ બતાવવાની જરૂર છે. તે તમારા મોબાઇલ ઉપકરણ પર પ્રિન્ટ કરી શકાય છે અથવા સેવ કરી શકાય છે. તમારે ન્યૂઝીલેન્ડની પ્રવાસી ઘોષણામાં અપલોડ કરેલ તમામ સંબંધિત પેપરવર્ક હજુ પણ તમારી સાથે રાખવું જોઈએ.

તમારા દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા (external link)

5. એરપોર્ટ પર

જો લાગુ હોય, તો તમારે આની જરૂર પડશે:

 • પાસપોર્ટ
 • વિઝા - જો જરૂરી હોય તો
 • તમારી મુસાફરી માટે ટિકિટ
 • પૂર્ણ કરેલ પ્રવાસી પાસ
 • તમારી રસીકરણની સ્થિતિનો પુરાવો

જો તમે તમારી ફ્લાઇટ પહેલા તમારી તબિયત ખરાબ હોય

જો તમારી ફ્લાઇટ પહેલા તમારી તબિયત ખરાબ હોય, અથવા હે ફિવર (Hayfever) જેવા કોવિડ-19 (COVID-19) જેવા લક્ષણ ધરાવતા હો, તો એરલાઇન ચેક-ઇન સ્ટાફ દ્વારા તમને લક્ષણ છે કે કેમ તે પૂછવામાં આવી શકે છે. જો તમને પૂછવામાં આવે તો તમારે આ પ્રદાન કરવાની જરૂર પડશે:

 • તમે ચેપી નથી અથવા તમને કોવિડ-19 નથી તેની પુષ્ટિ કરવા માટે આરોગ્ય વ્યવસાયી પાસેથી તબીબી પ્રમાણપત્ર (તેમની ફ્લાઇટ પહેલાં 48 કલાકના સમયગાળામાં તેમની તપાસ કરવામાં આવી હોવી જોઈએ)
 • અથવા નિરીક્ષિત કોવિડ-19 (COVID-19) પરીક્ષણના નેગેટીવ પરિણામનો પુરાવો. મંજૂર કરેલ પ્રી- પ્રસ્થાન કસોટી આ છે:
  • PCR ટેસ્ટ જે તમારી ન્યુઝીલેન્ડની પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટના મહત્તમ 48 કલાક પહેલા કરવામાં આવે છે
  • નિરીક્ષિત રેપિડ એન્ટિજેન ટેસ્ટ (RAT) અથવા લૂપ-મીડિયેટેડ આઇસોથર્મલ એમ્પ્લીફિકેશન (LAMP) પરીક્ષણ જે ન્યૂઝીલેન્ડની તમારી પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટના મહત્તમ 24 કલાક પહેલાં કરવામાં આવે છે.

6. ન્યુઝીલેન્ડમાં આગમન

કસ્ટમ્સ તમારો પ્રવાસ ઇતિહાસ, રસીકરણ સ્થિતિ, પ્રવાસી પાસ અને અન્ય કોઈપણ પ્રવેશ આવશ્યકતાઓને ચકાસશે. જ્યારે તમે એરપોર્ટમાંથી પસાર થાઓ ત્યારે કેટલાક વિલંબની અપેક્ષા રાખો.

બાયોસિક્યોરિટી પર, તમને તમારું સ્વાગત પેક આપવામાં આવશે. તમારા સ્વાગત પેકમાં શામેલ છે:

 • રેપિડ એન્ટીજેન ટેસ્ટ (RAT) કિટ
 • તમારા પરિણામોનું પરીક્ષણ અને અપલોડ કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા.

તમારા પરીક્ષણો પૂર્ણ કરો અને સૂચના મુજબ તમારા પરિણામો અપલોડ કરો.

ન્યુઝીલેન્ડ પહોંચ્યા પછી પરીક્ષણ આવશ્યકતાઓ

Last updated: at