ઘરે આઇસોલેટ થવું | Isolating at home

જો તમે કોવિડ-19 માટે પોઝિટીવ પરીક્ષણ થાય છો, તો તમારી જાતનેઅલગ થવાની જરૂરછે. જો તમે કોવિડ-19 ધરાવતા કોઈ વ્યક્તિ સાથે રહો છો, તો તમે ઘરેલું સંપર્કમાં છો અને તમારે ઘરે અલગ રહેવાની જરૂર છે.

તમારે ક્યારે અલગ થવાની જરૂર હોય

તમારે અલગ થવાની જરૂર છે જ્યારે તમે:

 • કોવિડ-19 પોઝિટીવ હોય
 • કોવિડ-19 (ઘરેલુ સંપર્ક) ધરાવતી વ્યક્તિ સાથે રહો.

અલગતા(આઈસોલેશન) તમારા ઘરે અથવા યોગ્ય વૈકલ્પિક આવાસ પર હોઈ શકે છે.

તમારે કેટલા સમય સુધી આઇસેલેટ થવું જરૂરી છે

તમારે ઓછામાં ઓછા 7 દિવસોમાટે તમારી જાતને અલગ થવાની જરૂર પડશે જ્યારે તમે COVID-19 માંથી સ્વસ્થ થાવો. જો તમે હજુ પણ બીમાર હોવ તો ઘરે જ રહો. દિવસ શૂન્ય (0) થી 7 દિવસની ગણતરી શરૂ કરો. દિવસ 0 એ દિવસ છે કે જ્યારે તમારા લક્ષણો શરૂ થયા અથવા તમને પોઝિટીવ પરીક્ષણ પરિણામ પ્રાપ્ત થયું (જો તમને કોઈ લક્ષણો ન હોય તો).

તમારી જાતને અલગત કરવામાં શું સામેલ છે

સેલ્ફ-આઇસોલેશન એટલે કે જરૂરી હોય ત્યાં સુધી તમે પોતાના ઘરમાં જ રહો સિવાય કે કોઇ મર્યાદિત કારણોસર ત્યાંથી બહાર જવું પડે. તેનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે તમે જેની સાથે રહો છો તેમની સાથે નજીકના સંપર્કને ટાળવા માટે સામાન્ય સમજની સાવચેતી રાખવી.

સેલ્ફ આઇસોલેટ માટે સલાહ:

 • ઘરે અથવા તમારા આવાસ પર રહો, તમારા રૂમને અન્ય લોકો સાથે શેર કરશો નહીં અને જો શક્ય હોય તો તમારા પોતાના બાથરૂમમાં પ્રવેશ મેળવો.
 • શક્ય હોય તો તમારા ઘરે અથવા તમારા બગીચામાં વ્યાયામ કરો અથવા તમારી આસપાસમાં અન્ય લોકોથી દૂર રહી શકાય તેવી બહારની જગ્યાએ વ્યાયામ કરો. ઘરે અથવા તમારા આવાસ પર રહો, તમારા રૂમને અન્ય લોકો સાથે શેર કરશો નહીં અને જો શક્ય હોય તો તમારા પોતાના બાથરૂમમાં પ્રવેશ મેળવો.
 • તમે જેની સાથે રહો છો તેમની સાથે સંપર્ક મર્યાદિત કરો. જો તમે આમ ન કરી શકો તો, અન્ય લોકોના સંપર્કમાં આવો ત્યારે તમારે ઓછામાં ઓછા5 મીટરનું અંતર રાખવું જરૂરી છે અને તમારું નાક તેમજ મોં ઢંકાઇ જાય તેવી રીતે માસ્ક પહેરવું જરૂરી છે.
 • તમારા ઘરના અન્ય સભ્યો સાથે કોઇ વસ્તુઓનું આદાનપ્રદાન કરશો નહીં.
 • તમારા કપડાં જાતે ધોવો.
 • ઘરે મુલાકાતીઓને આવવાની ના પાડો.
 • સપાટીઓ વારંવાર સાફ અને જંતુમુક્ત કરો.
 • તાજી હવાની અવરજવર થાય તે માટે બારીઓ ખુલ્લી રાખો.
 • ભોજન, પ્રિસ્ક્રિપ્શન અથવા આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ મિત્રો અથવા પરિવાર પાસે મંગાવો અથવા ડિલિવરી દ્વારા તે મેળવો.

જો તમે ઘરે સેલ્ફ-આઇસોલેટ થઈ શકતા નહી

જો ઘરમાં સેલ્ફ આઇસોલેટ રહેવું તમારા માટે અસુરક્ષિત હોય, તો તમારા માટે વૈકલ્પિક આવાસ ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે. તમે ઓનલાઈન ફોર્મ દ્વારા આ વિનંતી કરી શકો છો.

જો તમે એવી વ્યક્તિ સાથે રહો છો કે જેને કોવિડ-19 છે

જો તમે એવી વ્યક્તિ સાથે રહો છો કે જેને COVID-19 છે, તો તમારે તરત જ ઘરમાં 7 દિવસો માટે જે દિવસથી તેઓ તેમના પોઝિટીવ પરિણામ મેળવે છે ત્યારથી આઇસોલેટ રહેવાની જરૂર છે (અથવા તેમના લક્ષણોની શરૂઆત, જે પહેલા આવે તે).

જ્યારેતમે આઇસોલેટ હોય ત્યારે તમારે ઘરે જ રહેવાની જરૂર છે, જો કે જ્યાં સુધી તમે કોવિડ-19 માટે પોઝિટીવ પરીક્ષણ ન કરો ત્યાં સુધી તમારે અન્ય ઘરના સંપર્કો સાથે સંપર્ક ટાળવાની જરૂર નથી.

જ્યારે તમે જેની સાથે રહો છો તે વ્યક્તિ જેને કોવિડ-19 છે તેને ચેપના 3 અને 7મો દિવસ આવે ત્યારે તમારે પરીક્ષણ કરાવવાની જરૂર છે.

જો તમે 7મા દિવસે નેગેટીવ પરીક્ષણ પર ફરો અને કોઈ નવા અથવા બગડતા લક્ષણો ન હોય તો તમે તે જ દિવસે તમારા આીસોલેશન નો અંત લાવી શકો છો જે ઘરમાં કોવિડ-19 સાથે પ્રથમ વ્યક્તિ છે.

જો તમારા ઘરના અન્ય સભ્યનું પરિક્ષણ પોઝિટિવ આવે છે, તો તમારા ઘરના બાકીના લોકો હજુ પણ જ્યારે પ્રથમ વ્યક્તિ કરે છે ત્યારે તેમની આીસોલેશન નો અંત લાવી શકે છે, જો કે તેમને કોઈ લક્ષણો ન દેખાય અથવા પોઝિટીવ પરીક્ષણ પરિણામો ન આવે. જો કે, જો ઘરના સંપર્કોનું પરીક્ષણ પોઝિટિવ આવે, તો તેઓએ તેમનો 7 દિવસનો સેલ્ફ આીસોલેશન ફરી શરૂ કરવાની જરૂર પડશે.

જો તમે નજીકના સંપર્કમાં હોવ પરંતુ તમે જે વ્યક્તિનો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો હોય તેની સાથે રહેતા નથી, તો જ્યાં સુધી તમને કોવિડ-19 ના લક્ષણો ન દેખાય ત્યાં સુધી તમારે સેલ્ફ આીસોલેશન થવાની જરૂર નથી. જો લક્ષણો વિકસિત થાય, તો તમારે એક પરીક્ષણ ગોઠવવું જોઈએ..

નજીકના સંપર્કની બાકાતી યોજના

કારણકે નિર્ણાયક સેવાઓ લોકોની મૂળભૂત જરૂરિયાતો માટે મહત્વપૂર્ણ છે, મુખ્યઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રજૂ કરે છે અને/અથવા નિર્ણાયક સપ્લાય ચેઈનનો એક ભાગ છે, તેમના કામદારો નિર્ણાયક સેવાઓ ચાલુ રહે તેની ખાતરી કરવા માટે બંધ સંપર્ક મુક્તી યોજનાને ઍક્સેસ કરી શકે છે.

રજિસ્ટર્ડ જટિલ સેવાઓ પર રસી અને એસિમ્પટમેટિક કામદારો જેઓ કોવિડ-19 કેસના ઘરેલુ નજીકના સંપર્કો છે તેઓ કામ કરવાનું ચાલુ રાખી શકશે, જ્યાં સુધી તેઓ દરેક દિવસ/શિફ્ટ પહેલાં નેગેટીવ ઝડપી એન્ટિજેન ટેસ્ટ પર ફરે ત્યાં સુધી તેઓ આઇસોલેશન સમયગાળા દરમિયાન કામ પર હોય અને ચોક્કસ આરોગ્ય પ્રોટોકોલનું પાલન કરે. તેઓ ફક્ત કામ પર જઈ શકે છે - બીજે ક્યાંય નહીં.

આ કામદારો કલેક્શન સાઇટ પરથી ફ્રી રેપિડ એન્ટિજેન ટેસ્ટ કીટ એકત્રિત કરી શકશે.

ઓમિક્રોન દરમિયાન પરીક્ષણ અને કામ પર પાછા ફરવું | business.govt.nz (external link)

એક વ્યક્તિનો બબલ

દરેક વ્યવસાય અથવા એકલ વેપારી પાસે એવા કામદાર હોઇ શકે છે તેઓ તેમના નજીકના સંપર્કમાં હોઇ શકે છે. આવા કામદાર ગ્રાહક સાથે સીધા સંપર્કમાં ન હોય તો તેઓ કાર્યસ્થળે ‘એક વ્યક્તિનો બબલ’ જાળવી શકે છે (કાર્યસ્થળે જવા અને આવવા માટે મુસાફરી સહિત). કામદારનું રસીકરણ થયેલું હોવું જરૂરી છે, તેમનામાં કોઇ લક્ષણો ન હોવા જોઇએ અને તેઓ કાર્યસ્થળે ‘એક વ્યક્તિનો બબલ’ જાળવી શકવા હોઇએ (ભલે તે ઇન્ડોર અથવા આઉટડોર હોય). તેમને ફક્ત કાર્યસ્થળે જવાની અનુમતિ છે – બીજે ક્યાંય નહીં.

એક વ્યક્તિનો બબલ | business.govt.nz (external link)

જો તમને હોમ સપોર્ટ સેવાની જરૂર હોય

આવશ્યક સંભાળ સેવાઓ, જેમ કે શૌચાલય, સફાઈ અને ભોજન, ચાલુ રાખી શકાય છે.

જો તમારી ઓળખ કોઈ કેસના ઘરેલુ સંપર્ક તરીકે થાય, તો સંભાળ રાખનારાએ શક્ય હોય ત્યારે હાથની સારી સ્વચ્છતા અને શારીરિક અંતરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો આ શક્ય ન હોય, તો તેઓ એ કાઢી શકાય તેવા ગ્લોવ્સ અને માસ્ક જેવા વ્યક્તિગત સુરક્ષા સાધનો પહેરવા જરૂરી છે.

સહાયક કામદારો માટે માહિતી (external link)

જો તમારે હોસ્પિટલમાં જવાની જરૂર હોય

જો તમે અથવા તમે જેની સંભાળ રાખો છો તે વ્યક્તિને ગંભીર લક્ષણો હોય તો તરત 111 ને કૉલ કરો. ગંભીર લક્ષણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે
 • અસ્વસ્થતા અનુભવવી, બહાર નીકળી જવું અથવા જાગવું ખૂબ મુશ્કેલ છે
 • મોંની આસપાસ વાદળી અથવા ખૂબ જ નિસ્તેજ અને શરદી
 • છાતીમાં તીવ્ર દુખાવો.

જો તમને વધુ ગંભીર બીમારી હોય અને હોસ્પિટલમાં સારવારની જરૂર હોય, તો તમે ઘરે પાછા ફરો અને તમારી સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓ ફરી શરૂ કરો તે પહેલાં તમારે વધુ સમયની જરૂર પડશે. આ અંગે હેલ્થ પ્રોફેશનલ દ્વારા દૈનિક મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.

કોવિડ-19 સંબંધિત મેડિકલ ખર્ચાઓ વિના મૂલ્યે છે.

જો તમારે સહાયની જરૂર હોય તો

સંખ્યાબંધ લોકો મિત્રો અને પરિવારની મદદથી સેલ્ફ-આઇસોલેશનમાં રહી શકશે પરંતુ જો જરૂર હોય તો મદદ ઉપલબ્ધ છે.

પરિવારો અને વ્યક્તિગત લોકો માટે સહાય

વ્યવસાયો માટે સહાય | business.govt.nz (external link)

જો તમને કોવિડ-19 હોય અથવા સેલ્ફ-આઇસોલેટ હોવ તો વધારાની

Last updated: at