ઘરે આઇસોલેટ થવું | Isolating at home

જો તમે કોવિડ-19 (COVID-19)માટે પોઝિટીવ પરીક્ષણ થાય છો, તો તમારી જાતને સેલ્ફ-આઇસોલેશન થવાની જરૂરછે.

તમારે ક્યારે આઇસોલેટ થવાની જરૂર હોય

જો તમારું કોવિડ-19 (COVID-19)માટેનું પરીક્ષણ પિઝિટીવ આવે છે તો જ તમારે આઇસોલેટ થવાની જરૂર છે. 

આઈસોલેશન તમારા ઘરે અથવા યોગ્ય વૈકલ્પિક આવાસ પર હોઈ શકે છે. 

તમારે કેટલા સમય સુધી આઇસોલેટ થવું જરૂરી છે

જ્યારે તમે કોવિડ-19 (COVID-19)માંથી સ્વસ્થ થશો ત્યારે તમારે ઓછામાં ઓછા 7 દિવસ માટે સેલ્ફ-આઇસોલેશન રહેવાની જરૂર પડશે. જો તમે હજુ પણ બીમાર હોવ તો ઘરે જ રહો. દિવસ શૂન્ય (0) થી 10 દિવસની ગણતરી શરૂ કરો. દિવસ 0 એ દિવસ છે કે જ્યારે તમારા લક્ષણો શરૂ થયા અથવા તમને પોઝિટીવ પરીક્ષણ પરિણામ પ્રાપ્ત થયું (જો તમને કોઈ લક્ષણો ન હોય તો).

તમારી જાતને સેલ્ફ-આઇસોલેશન કરવામાં શું સામેલ છે

સેલ્ફ-આઇસોલેશન એટલે કે જરૂરી હોય ત્યાં સુધી તમે પોતાના ઘરમાં જ રહો સિવાય કે કોઇ મર્યાદિત કારણોસર ત્યાંથી બહાર જવું પડે. તેનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે તમે જેની સાથે રહો છો તેમની સાથે નજીકનો સંપર્કને ટાળવા માટે સામાન્ય સમજની સાવચેતી રાખવી.

સેલ્ફ-આઇસોલેશન માટે સલાહ:

 • ઘરે અથવા તમારા આવાસ પર રહો, તમારા રૂમને અન્ય લોકો સાથે શેર કરશો નહીં અને જો શક્ય હોય તો તમારા પોતાના બાથરૂમમાં પ્રવેશ મેળવો.
 • શક્ય હોય તો તમારા ઘરે અથવા તમારા બગીચામાં વ્યાયામ કરો અથવા તમારી આસપાસમાં અન્ય લોકોથી દૂર રહી શકાય તેવી બહારની જગ્યાએ વ્યાયામ કરો. તમે સાર્વજનિક સ્વિમિંગ પૂલ જેવી કોઈપણ વહેંચાયેલ સુવિધાઓમાં વ્યાયામ કરી શકતા નથી.
 • તમે જેની સાથે રહો છો તેમની સાથે સંપર્ક મર્યાદિત કરો. જો તમે આમ ન કરી શકો તો, અન્ય લોકોના સંપર્કમાં આવો ત્યારે તમારે ઓછામાં ઓછા 1.5 મીટરનું અંતર રાખવું જરૂરી છે અને તમારું નાક તેમજ મોં ઢંકાઇ જાય તેવી રીતે ફેસ કવરિંગ પહેરવું જરૂરી છે.
 • તમારા ઘરના અન્ય સભ્યો સાથે કોઇ વસ્તુઓનું આદાનપ્રદાન કરશો નહીં.
 • તમારા કપડાં જાતે ધોવો.
 • ઘરે મુલાકાતીઓને આવવાની ના પાડો.
 • સપાટીઓ વારંવાર સાફ અને જંતુમુક્ત કરો.
 • તાજી હવાની અવરજવર થાય તે માટે બારીઓ ખુલ્લી રાખો.
 • ભોજન, પ્રિસ્ક્રિપ્શન અથવા આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ મિત્રો અથવા પરિવાર પાસે મંગાવો અથવા ડિલિવરી દ્વારા તે મેળવો.

જો તમે ઘરે સેલ્ફ-આઇસોલેશન થઈ શકતા નથી

જો ઘરમાં સેલ્ફ આઇસોલેશન રહેવું તમારા માટે અસુરક્ષિત હોય, તો તમારા માટે વૈકલ્પિક આવાસ ઉપલબ્ધ હોઈ શકે છે. તમે ઓનલાઈન ફોર્મ દ્વારા આ વિનંતી કરી શકો છો. 

જો તમે એવી વ્યક્તિ સાથે રહો છો કે જેને કોવિડ-19 (COVID-19) છે

જો તમે એવી વ્યક્તિ સાથે રહો છો કે જેને કોવિડ-19 (COVID-19) છે, તો અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે દરરોજ 5 દિવસ સુધી પરિક્ષણ કરાવો. જો તમારું પરીક્ષણ પોઝિટીવ આવે છે, તો બધા સ્વ-આઇસોલેશનના નિયમોનું પાલન કરો.

જ્યારે તમારું પરીક્ષણ દરરોજ નેગેટિવ આવે, ત્યારે તમે તમારા ઘરની બહાર જઈ શકો છો.

અમે ભલામણ કરીએ છીએ કે તમે તમારા ઘરની બહાર હોવ ત્યારે ફેસ કવરિંગ પહેરો, ખાસ કરીને જો તમે સંવેદનશીલ લોકો (જેમ કે વૃદ્ધ અથવા રોગપ્રતિકારક ક્ષમતાવાળા) ની મુલાકાત લેતા હોવ, જો તમે સાર્વજનિક પરિવહનનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવ, અથવા જો તમે ભીડવાળી અંદરની જગ્યામાં હોવ. 

જો તમને હોમ સપોર્ટ સેવાની જરૂર હોય

આવશ્યક સંભાળ સેવાઓ, જેમ કે શૌચાલય, સફાઈ અને ભોજન, ચાલુ રાખી શકાય છે.

જો તમારી ઓળખ કોઈ કેસના ઘરેલુ સંપર્કો તરીકે થાય, તો સંભાળ રાખનારાએ શક્ય હોય ત્યારે હાથની સારી સ્વચ્છતા અને શારીરિક અંતરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો આ શક્ય ન હોય, તો તેઓ એ કાઢી શકાય તેવા ગ્લોવ્સ અને માસ્ક જેવા વ્યક્તિગત તકેદારીઓ સાધનો પહેરવા જરૂરી છે.

સહાયક કામદારો માટે માહિતી (external link)

જો તમારે હોસ્પિટલમાં જવાની જરૂર હોય

જો તમે અથવા તમે જેની સંભાળ રાખો છો તે વ્યક્તિને ગંભીર લક્ષણો હોય તો તરત 111 ને કૉલ કરો. ગંભીર લક્ષણોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

 • શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે
 • અસ્વસ્થતા અનુભવવી, બહાર નીકળી જવું અથવા જાગવું ખૂબ મુશ્કેલ છે
 • મોંની આસપાસ વાદળી અથવા ખૂબ જ નિસ્તેજ અને શરદી
 • છાતીમાં તીવ્ર દુ:ખાવો.

જો તમને વધુ ગંભીર બીમારી હોય અને હોસ્પિટલમાં સારવારની જરૂર હોય, તો તમે ઘરે પાછા ફરો અને તમારી સામાન્ય પ્રવૃત્તિઓ ફરી શરૂ કરો તે પહેલાં તમારે વધુ સમયની જરૂર પડશે. આ અંગે આરોગ્ય વ્યાવસાયિક દ્વારા દૈનિક મૂલ્યાંકન કરવામાં આવશે.

કોવિડ-19 (COVID-19)સંબંધિત મેડિકલ ખર્ચાઓ વિના મૂલ્યે છે.

જો તમારે સહાયની જરૂર હોય તો

સંખ્યાબંધ લોકો મિત્રો અને પરિવારની મદદથી સેલ્ફ-આઇસોલેશનમાં રહી શકશે પરંતુ જો જરૂર હોય તો મદદ ઉપલબ્ધ છે.

પરિવારો અને વ્યક્તિગત લોકો માટે સહાય

વ્યવસાયો માટે સહાય (external link)

જો તમને કોવિડ-19 (COVID-19)હોય અથવા સેલ્ગફ-આઇસોલેશન હોવ તો વધારાની સહાય

Last updated: at