سفر به نیوزیلند | Travelling to New Zealand

مرزهای نیوزیلند باز است. دریابید که در سفر به نیوزیلند چه کارهایی باید انجام دهید.

دربارهٔ سفر به نیوزیلند

برای سفر به نیوزیلند شما باید واجد شرایط مختلفی باشید.

مراحل زیر مدارکی که باید برای ورود به نیوزیلند ارائه دهید را تشریح می‌کنند.

دیگر نیازی به دادن تست قبل از پرواز هنگام سفر به نیوزیلند ندارید. همچنین نیازی به واکسینه شدن یا دادن تست در بدو ورود به نیوزیلند نیست.

قوانین می‌توانند به سرعت تغییر کنند - ادارهٔ مهاجرت نیوزیلند به‌روزترین اطلاعات را ارائه می‌دهد.

سفر به نیوزیلند | ادارۀ مهاجرت نیوزیلند (external link)

1. بررسی کنید که می‌توانید به نیوزیلند بیایید

برای سفر به نیوزیلند باید تمامی شرایط ادارهٔ مهاجرت را داشته باشید.

قبل از سفر از معتبر بودن گذرنامهٔ خود مطمئن شوید. همچنین ممکن است لازم باشد برای یک اجازهٔ سفر الکترونیکی نیوزیلند (NZeTA) درخواست دهید.

بررسی کنید که آیا واجد شرایط سفر به نیوزیلند هستید | immigration.govt.nz (external link)

درخواست برای immigration.govt.nz | NZeTA (external link)

2. بلیط سفر خود را رزرو کنید

بلیط سفر خود به نیوزیلند را رزرو کنید.

در صورتی که نیازبه تغییر برنامه‌های خود دارید، سیاست خط هوایی را در مورد واکسیناسیون، لغو، و بازپرداخت وجه بررسی کنید.

در صورتی که برنامه‌های سفر شما تحت تأثیر قرار گیرد، باید خرید بیمهٔ مسافرتی را نیز در نظر بگیرید. در صورت لزوم، باید رزرو محل اقامت مناسب برای جداسازی شخصی را نیز درنظر بگیرید.

3. در فرودگاه

در صورت نیاز شما باید موارد زیر را به همراه داشته باشید:

  • گذرنامه
  • ویزا - در صورت نیاز
  • بلیط سفرتان

4. ورود به نیوزیلند

گمرک تاریخچهٔ سفر، برگهٔ عبور مسافرتی و سایر شرایط ورود شما را بررسی می‌کند. در حین انجام تشریفات عبور از فرودگاه انتظار کمی تاخیر را داشته باشید.

بسته‌های خوش آمدگویی برای تحویل در بخش Biosecurity [امنیت زیستی]،موجود است. بستهٔ خوش آمدگویی شما شامل:

  • کیت تست آنتی‌ژن سریع (RAT)
  • راهنمای تست و آپلود نتایج‌تان

ما توصیه می‌کنیم که تست‌های خود را انجام داده و نتایج‌تان را آپلود کنید.

الزامات تست پس از ورود به نیوزیلند

Last updated: at