نحوهٔ استفاده از تست آنتی‌ژن سریع | How to use a Rapid Antigen Test

تست‌های آنتی‌ژن سریع را می‌توانید خودتان، یا تحت نظارت، انجام دهید.

دستورالعمل استفاده از تست بسته به نوع برند [نشان تجاری] متفاوت است. بطور کلی بسیاری از کیت‌های تست سریع آنتی ژن، اما نه همهٔ آنها، دستورالعمل‌های زیر را دارند. لطفاً دستورالعمل‌های سازنده را دنبال کنید.

نتایج تست آنتی ژن سریع معمولاً ظرف ۲۰ دقیقه مشخص می‌شود.

گرفتن نمونه

  1. یک سواب بینی را از داخل کیسه بردارید.
  2. سواب را در یک سوراخ بینی به میزان ۲-۳ سانتیمتر از لبهٔ سوراخ بینی فرو ببرید.
  3. به آرامی سواب را ۵ بار روی سطح سوراخ بینی بچرخانید. با استفاده از همان سواب اولیه، این فرآیند نمونه گیری را در سوراخ دیگر بینی تکرار کنید.
  4. دستورالعمل موجود در جعبهٔ کیت را بررسی کنید تا بازهٔ زمانی صحیح برای خواندن نتیجهٔ تست‌تان را دریابید. این مهم می‌تواند بر اساس نوع کیت متفاوت باشد.

انجام تست بر روی نمونه

  1. پوشش فویل آلومینیومی را از بالای لولهٔ استخراج که حاوی مایع بافر استخراج است جدا کنید.
  2. سواب را داخل لولهٔ استخراج قرار دهید. سواب را به شدت حداقل ۵ بار بچرخانید.
  3. سواب را با چرخاندن آن بر روی دیوارهٔ داخلی لوله، در حالی که طرفین لوله را فشار می‌دهید تا همهٔ مایع سواب را بگیرید، خارج کنید.
  4. لوله را با درپوش ارائه شده ببندید و درپوش را محکم روی لوله فشار دهید. با تکان دادن پایین لوله کاملاً مایع را مخلوط کنید.
  5. لوله را وارونه نموده و نمونه را بالای چاهک نمونه‌گیری نگهدارید. لوله را به آرامی فشار دهید. اجازه دهید تعداد قطره‌های مورد نیاز طبق دستورالعمل موجود در کیت، به داخل چاهک نمونه‌گیری بریزند.
  6. لطفاً دستورالعمل‌های کیت را خوانده و زمان تأیید شده را برای بررسی نتیجهٔ تست خود دنبال کنید.

خواندن نتیجهٔ تست

منفی

یک خط در کنار C نشان دهندهٔ منفی بودن تست است.

اگر نتیجه آزمایش منفی بود و علائمی نداشتید، نیازی به انجام کار دیگری ندارید.

مثبت

دو خط یکی در کنار C و دیگری در کنار T نشان دهندهٔ مثبت بودن تست است.

نتیجهٔ نامعتبر

نبودن خط در کنار C نشان دهندهٔ نامعتبر بودن تست است.

اگر نتیجه نامعتبر است، باید دوباره تست بدهید.

گزارش نتیجهٔ تست

شما باید نتیجهٔ تست‌تان را گزارش دهید. این کار را می‌توانید از طریق My Covid Record [سابقهٔ کوویدِ من] انجام دهید.

وارد حساب کاربری‌تان در mycovidrecord.health.nz شوید یا با شمارهٔ ۴۷۸ ۲۲۲ ۰۸۰۰ تماس گرفته و گزینهٔ ۳ را انتخاب کنید.

ویدیوها

Last updated: at