آماده شوید و ایمن بمانید | Prepare and stay safe

دربارهٔ کووید-۱۹ و کارهایی که می‌توانید برای آماده شدن برای مواجه با آن انجام دهید اطلاعات کسب کنید.