آماده شوید و ایمن بمانید | Prepare and stay safe

با پیروی از آخرین توصیه‌های بهداشتی، از خود و دیگران در برابر کووید-۱۹ محافظت کنید.