Tōku Tiketi Vairākau-pāruru | My Vaccine Pass

E rēkōti mana no to‘ou turanga vairākau-pāruru COVID-19, no roto i Aotearoa, My Vaccine Pass (Tōku Tiketi Vairākau-pāruru).

Te au mea te ka inangaro‘ia no te vairākau-pāruru

Kare e inangaro‘ia te My Vaccine Pass (Toku Tiketi Varākau-pāruru). Inārā, ka rauka i te au pītiniti, i te ‘iki, me ka tā‘anga‘anga ua atu rāi i te reira.

Ka vai rāi te au ‘akaue‘anga a te kavamani no runga i te vairākau-pāruru, no teta‘i au tu‘anga, no te mea, e piri-vaitata putuputu ana te aronga ‘anga‘anga tei raro ake i teia au turanga, ki te aronga e tarotokakā‘ia ana e ka tū‘ia i te maki COVID-19 pakari, me kore ra, ka piri‘ia ki te COVID-19.

Te au vairākau-pāruru, e te ‘anga‘anga-moni

No runga i te My Vaccine Pass (Tōku Tiketi Vairākau-pāruru)

E QR code My Vaccine Pass (Tōku Tiketi Vairākau-pāruru), te ka ta‘anga‘anga‘ia i te ‘akapāpu i to‘ou turanga vairākau-pāruru. Ko te ‘akairo anake teia, te ka ‘āriki‘ia. Kare te pēpa vare‘au tei ‘ōronga‘ia atu pa‘a, i muri ake i to‘ou pātia‘ia‘anga, me kore ra, teta‘i reta te ‘akapāpu ra e, kua pātia‘ia koe, e ‘āriki‘ia ei ‘akairo no to‘ou turanga vairākau-pāruru.

Kare te aronga tei raro ake i te 12 mata‘iti, e te 3 marama, e inangaro‘ia kia ‘akaāri ‘akairo, no te vairākau-pāruru.

Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te COVID-19 Protection Framework (‘Akapapa‘anga Pāruru COVID-19)

Ka rauka iākoe i te pati atu no teta‘i My Vaccine Pass (Tiketi Vairākau-pāruru) me:

 • e 12 ō‘ou mata‘iti, me kore ra, tei runga atu, e kua pātia‘ia koe ki nga pātia‘anga vairākau-pāruru Pfizer COVID-19 e rua, ki roto i Aotearoa.
 • kua pātia‘ia koe i te enua i tai ki te vairākau-pāruru tei ‘akamana‘ia (external link).
 • kua pātia‘ia koe ki nga pātia‘anga vairākau-pāruru AstraZeneca e rua, ki roto i Aotearoa.
 • e ‘akapae‘anga to‘ou na te turanga rapakau.

Tei runga i to‘ou My Vaccine Pass (Tiketi Vairākau-pāruru), to‘ou ingoa, rā ‘ānau‘anga, e teta‘i QR code. Ka rauka iākoe i te tuku i teia kia tinamou, ki runga i teta‘i rāvenga uira, mei ta‘au terepōni, me kore ra, nene‘i‘ia teta‘i kapi pēpa.

Ka pou te pu‘apinga o to‘ou tiketi me taeria te 6 marama, mei te rā i ‘ōronga mua ia ei.

Ka ‘akape‘ea e rauka ei te My Vaccine Pass (Tiketi Vairākau-pāruru)

Ka na runga i te kupenga uira, te rāvenga viviki rava atu, e rauka mai ei teta‘i My Vaccine Pass (Tiketi Vairākau-pāruru) i te kupenga uira My Covid Record (Tōku Rēkōti Vairākau-pāruru). Nga mea miniti ua te ka pou, no te pati‘anga no to‘ou tiketi, e ka mēre uira ia atu kia koe i roto ake i te 24 ora.

Ka ‘akape‘ea te tāina‘anga no te My Covid Record (Tōku Rēkōti Vairākau-pāruru)

Me oti ana iākoe i te tāina ki runga i My Covid Record (Tōku Rēkōti Vairākau-pāruru):

 1. Tomo atu ki roto.
 2. I roto i te tu‘anga ‘iki‘anga ‘Passes and certificates’ (te au Tiketi e te au pēpa) ‘iki‘ia ‘Request pass or certificate’ (pati‘ia no teta‘i tiketi, me kore ra, pēpa).
 3. Ka tu‘era mai i reira te māramarama ‘Select a pass or certificate’ (‘Iki‘ia teta‘i tiketi, me kore ra pēpa). ‘Iki‘ia ‘My Vaccine Pass’ (Tiketi Vairākau-pāruru) me oti, ‘iki‘ia ‘Continue’ (Neke atu ki mua).
 4. Tukuna‘ia te mēre uira no to‘ou pēpa vairākau-pāruru ki roto i te māramarama ‘Your details’ (To‘ou turanga) ma te ‘iki atu i te ‘Request pass’ (pati‘ia no teta‘i Tiketi)
 5. Ka ata mai teta‘i māramarama ‘akapāpu‘anga.
 6. Te tika‘anga, ka tae atu teta‘i mēre uira, e to‘ou tiketi, i roto i teta‘i 24 ora.
 7. Me tae atu te mēre uira, ka rauka iākoe i te tuku kia tinamou, te tiketi, ki runga i ta‘au terepōni na roto i te pata‘anga i te pitopito te karanga ra e, ‘Add to Apple Wallet’ (Tukuna ki runga i te Pūtē ‘Āpara) me kore ra, no te Google Pay, ‘Save to phone’ (Vai‘o‘ia ki runga i te terepōni). Me kore ra, ka rauka iākoe i te kiriti ma te nene‘i atu i te PDF.

Me kare e rauka iākoe i te tomo atu ki roto i te My Covid Record (Tōku Rēkōti Vairākau-pāruru), me kore ra, te inangaro ra koe i te pati no teta‘i tiketi, no teta‘i tangata kē atu, ‘ārāvei atu i te pupu o te Marae Ora, na runga i te mēre uira, me kore ra, terepōni.

Mere uira: help@mycovidrecord.min.health.nz
Terepōni: 0800 222 478 (ora 8 i te popongi ki te ora 5 i te a‘ia‘i, Mōnite ki te Varaire)

Me kua pātia‘ia koe i te vairākau-pāruru i roto i teta‘i atu basileia.

Ka anoano‘ia koe, kia pati atu ki te Marae Ora, kia tukuna‘ia to‘ou rēkōti vairākau-pāruru mei te enua i tai, ki runga i te COVID Immunisation Register o Aotearoa (CIR). Ka anoano‘ia koe kia rave i teia, i mua ake ka rauka ei to‘ou Tiketi Vairākau-pāruru.

Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te au vairākau-pāruru COVID-19 o te enua i tai, e te au pēpa. (external link)

Ko‘ai te ka tau kia ‘akapae‘ia?

Me kare koe e meitaki kia pātia‘ia ki te vairākau-pāruru Pfizer, te vai ra teta‘i rāvenga ‘akapae‘anga, kia rauka to‘ou Vaccine Pass (Tiketi Vairākau-pāruru). Ka anoano‘ia koe kia komakoma atu ki to‘ou taote, e na ratou e pati atu no‘ou.

Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te au ‘akapae‘anga e te au pēpa (external link)

Last updated: at