Tōku Rēkōti Covid | My Covid Record

Kimi‘ia te rāvenga ta‘anga‘anga i te kupenga uira My Covid Record (Tōku Rēkōti Covid), no te au ‘akakitekite‘anga no runga i to‘ou au rēkōti COVID-19.

Tei runga i te mycovidrecord.health.nz, e ka ‘anga‘anga ki runga i teta‘i ua atu laptop, desktop, me kore ra, smart phone.

No runga i te My Covid Record (Tōku Rēkōti Covid)

E kupenga uira, te My Covid Record (Tōku Rēkōti Covid), te ka ‘akatika iākoe i te ‘ākara meitaki i to‘ou rēkōti, e te pati atu i to‘ou au rēkōti pātia‘anga vairākau-pāruru COVID-19, e kia kite koe i te au vāito‘anga COVID tei rave ana koe. Ka rauka iākoe, na runga i teia kupenga uira:

 • I te pati atu i teta‘i kapi no runga i to‘ou au rēkōti no te pātia‘anga vairākau-pāruru COVID-19 - tei roto i teia, te au ‘akairo no te tārē‘anga vairākau, te numero o te pātia, te ingoa o te vairākau-pāruru, e te aronga i ‘anga‘ia ei, e teta‘i atu au pātia‘anga vairākau-pāruru no te enua i tai, tei pati atu koe kia tāpiri‘ia atu ki roto i to‘ou rēkōti rapakau‘anga. Me anoano koe i teia no teta‘i atu, tāniuniu‘ia te numero 0800 222 478
 • Pati‘ia atu teta‘i, My Vaccine Pass (Tōku Tiketi Vairākau-pāruru) - e rēkōti mana no to‘ou turanga vairākau-pāruru COVID-19, no roto i Aotearoa. Ka rauka iākoe i te pati atu no‘ou ‘uā‘orāi, me kore ra, no teta‘i atu
 • Pati‘ia atu teta‘i International Travel Vaccination Certificate (Pēpa Vairākau-pāruru no te Teretere‘anga ki te Enua i Tai) - ei ‘akairo no to‘ou turanga vairākau-pāruru i te enua i tai. Ka rauka iākoe i te pati atu no‘ou ‘uā‘orāi, me kore ra, no teta‘i atu
 • ‘Ākara‘ia to‘ou au vāito COVID-19
 • Tukuna‘ia atu te ‘akakite‘anga o to‘ou Rapid Antigen Test (Vāito‘anga Viviki no te Antigen). Ka rauka iākoe i te tāpiri atu i teta‘i vāito‘anga no‘ou ‘uā‘orāi, me kore ra no teta‘i atu.

Ka ‘akape‘ea te tāina‘anga no te My Covid Record (Tōku Rēkōti Covid)

Ka rauka i teta‘i ua atu i roto i Aotearoa, e 12 mata‘iti, me kore ra, tei runga atu, i te tāina no te tā‘anga‘anga i te My Covid Record (Tōku Rēkōti Covid) : ‘Auraka e ‘akakite atu i to‘ou ingoa tā‘anga‘anga, e to‘ou kupu-muna, no to‘ou My Covid Record (Tōku Rēkōti Covid) ki teta‘i ua atu.

 1. ‘Ākara‘ia te mycovidrecord.health.nz ma te taomi atu, me kore ra, i te pata atu Sign Up. Ka ‘akamata teia i te rāvenga ‘anga‘anga i teta‘i My Health Account – ka ‘akatika teia iākoe, kia kite i te au ‘akakitekite‘anga no runga i te turanga o to‘ou ora‘anga, i runga i te ‘ātuitui roro uira. Ka anoano‘ia to‘ou ‘uā‘orāi mēre uira, no te ‘anga i teta‘i puka. Ka rauka teta‘i puka i te ‘akapāpu‘ia, na roto i;
  • Teta‘i pēpa ‘aka‘oro no Aotearoa, turanga puka tika‘anga, pēpa ‘ānau‘anga, me kore ra, pēpa ‘iti tangata no Aotearoa, me kore ra, teta‘i turanga puka tika‘anga ‘Autirēria, me kore ra, pēpa ‘ānau‘anga
  • Te tuku‘anga atu i te au ‘akakitekite‘anga no runga i to‘ou aronga rapakau
  • Teta‘i puka kua ‘akapāpu takere ia e te real me
 2. Tomo atu ki roto i te My Covid Record (Toku Rēkōti Covid) na roto i te ta‘anga‘anga‘anga i to‘ou My Health Account ingoa-ta‘anga‘anga, e te kupu-muna, me kore ra, to‘ou ingoa tā‘anga‘anga, e te kupu-muna no to‘ou Real Me.
 3. Me tāina meitaki koe ki roto i te My Covid Record (Tōku Rēkōti Covid), ka kite koe i reira, i to‘ou au rēkōti Covid-19.

Me kite koe i teta‘i mea tārevakē no runga i to‘ou au rēkōti, ‘akakī‘ia te pēpa i runga i te ‘ātuitui roro uira, e karanga‘ia ana e, ko te Change of details form, me kore ra, tukuna atu te mēre uira ki te help@mycovidrecord.min.health.nz

Me te tupu ra te manamanata no runga i ta‘au pati‘anga no teta‘i pēpa, me kore ra rēkōti no teta‘i atu, ka rauka iākoe i te terepōni: 0800 222 478 (ora 8 i te pōpongi ki te ora 5 i te a‘ia‘i, Mōnitē ki te Varaire)

Me te tupu ra te manamanata no runga i te tuku‘anga i teta‘i rapid antigen test no teta‘i atu, ka rauka iākoe i te terepōni: 0800 555 728 (ora 8 i te pōpongi ki te ora 8 i te a‘ia‘i, Mōnitē ki te Varaire)

Last updated: at