Te ‘akairo e kua pātia‘ia koe ki te vairākau-pāruru | Proving you are vaccinated

Kimikimi ‘ia te rāvenga e rauka mai ei te ‘akairo no te pātia vairākau-pāruru, no roto i Aotearoa, e te teretere ‘anga ki te ‘enua-i-tai.

Last updated: at