Te pātia‘ia‘anga ki to‘ou pātia ‘akapakari atu | Getting your booster dose

‘Ākara kia kite koe no runga i te pātia‘anga vairākau-pāruru COVID-19 ‘akapakari atu, te tuātau e anoano ei koe i teta‘i, e te rāvenga no te pātia‘ia‘anga.

No runga i te pātia ‘akapakari atu

Me e 16 o‘ou mata‘iti, e tere atu, ka tau koe kia pātia‘ia ki te vairākau-pāruru COVID-19 ‘akapakari atu.

Me e 18 o‘ou mata‘iti, e tere atu, ka ‘akatika‘ia koe kia pātia‘ia ki teta‘i pātia‘anga ‘akapakari atu, i muri ake i te 3 marama o to‘ou nga pātia‘anga mua.

Me e 16, me kore ra, e 17 o‘ou mata‘iti, ka ‘akatika‘ia koe kia pātia‘ia ki to‘ou pātia‘anga ‘akapakari atu, i muri ake i te 6 marama o to‘ou nga pātia‘ia‘anga ki nga vairākau-pāruru COVID-19.

Kare te au pātia‘anga ‘akapakari atu, i te ture, e kare e anoano‘ia no te Vaccine Pass (Tiketi Vairākau-pāruru). Me pātia‘ia koe ki te pātia‘anga ‘akapakari atu, ka tukuna‘ia atu ki roto i to‘ou, My Covid Record (Tōku Rēkōtī Covid), e ka rauka iākoe i te ‘anga i teta‘i atu Tiketi.

Me i tū‘ia ana koe i te COVID-19, e tau kia tiaki koe no teta‘i 3 marama i muri ake i te tū‘ia‘anga, i mua ake ka pātia‘ia ei ki teta‘i ua atu vairākau-pāruru COVID-19.

Pātia‘ia koe ki teta‘i pātia‘anga ‘akapakari atu, na roto i te:

  • tomo‘anga atu ki roto i teta‘i puna pātia‘anga vairākau-pāruru
  • tatuātau‘anga i teta‘i taime ki ko i to‘ou taote, me te ‘ōronga ra ratou i te au pātia‘anga vairākau-pāruru COVID-19.
  • tatuātau‘anga na runga i te Book My Vaccine, me kore ra, i te tāniuniu‘anga i te numero 0800 28 29 26.

Book My Vaccine (external link)

Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te My Covid Record (Tōku Rekōti Covid)

My Vaccine Pass (Tōku Tiketi Vairākau-pāruru)

Ko te‘ea vairākau-pāruru te ka ‘ōronga‘ia atu kia koe?

Ko te vairākau-pāruru Pfizer, te vairākau-pāruru numero ta‘i, te ta‘anga‘anga‘ia nei ki roto i Aotearoa, no te au pātia‘anga ‘akapakari atu, noātu e, e vairākau-pāruru kē atu to‘ou no nga pātia‘anga i mua atu.

Te vairākau-pāruru Pfizer:

Te pu‘apinga o te au pātia ‘akapakari atu

I te mea e, ka ‘ōronga atu nga pātia‘anga e rua i teta‘i rāvenga i te pāruru‘anga mei te maki kino atu, mei nga manga Delta, e te Omicron COVID-19 no teta‘i taime, ka ‘oronga atu teta‘i pātia‘anga ‘akapakari atu, i te pāruru‘anga mātūtū atu.

Te ‘akakite mai nei te ‘akairo e, ka topa mai te pakari o te pāruru‘anga iākoe mei te makimaki i muri ake i nga pātia‘anga, na roto i te tuātau, Na roto i te ‘ōronga‘anga i teta‘i ‘‘akakī‘anga‘ i muri ake i nga pātia‘anga mua, e tauturu i te ‘akakpakari atu i to‘ou pāruru‘anga mei te COVID-19.

Ka ‘akatopa mai te au pātia‘anga ‘akapakari atu i to‘ou tū‘ia‘anga i te maki kino mei te COVID-19, e te ‘apaina‘ia‘anga ki roto i te ‘aremaki. 

Te au vairākau-pāruru i te enua i tai.

Me kua pātia‘ia koe ki to‘ou nga pātia‘anga vairākau-pāruru i te enua i tai, ka ‘akatika‘ia koe kia pātia‘ia ki teta‘i pātia‘anga ‘akapakari atu, me pou te 3 marama i to‘ou pātia‘anga vairākau-pāruru ‘openga, me e 18 o‘ou mata‘iti, me kore ra, i runga atu. Me e 16, me kore ra, e 17 o‘ou mata‘iti, ka ‘akatika‘ia koe kia pātia‘ia ki to‘ou pātia‘anga ‘akapakari atu, i muri ake i te 6 marama o to‘ou nga pātia‘ia‘anga ki nga vairākau-pāruru.

Me kare to‘ou kopapa e mātūtū ana i te tamaki i te maki

Te tāmanako‘ia atu nei te toru o te pātia‘anga, no te aronga kare to ratou kopapa e mātūtū ana i te tamaki i te maki E tūkē ake rāi teia, ki teta‘i pātia ‘akapakari atu.

Ka rauka i te aronga tei ‘akatika‘ia no te toru o te pātia‘anga, kia pātia‘ia ki teta‘i pātia ‘akapakari atu, i muri ake i te 3 marama i te toru o to ratou pātia‘ia‘anga, me e 18 mata‘iti, e runga atu. Me e 16, me kore ra e 17 o ratou mata‘iti, ka ‘akatika‘ia ratou no te pātia ‘akapakari atu, i muri ake i te 6 marama o to ratou pātia‘anga toru.

Kimi‘ia teta‘i atu no runga i te toru o te pātia‘anga pu‘apinga, me kare to‘ou kopapa e mātūtū ana i te tamaki i te maki. (external link)

Te au manamanatā te ka tupu mei roto i te au pātia‘anga ‘akapakari atu

‘Āiteite ua te au manamanatā te ka tupu mei roto i te au pātia‘anga ‘akapakari atu, ki to te au pātia‘anga vairākau-pāruru mua. Tei roto i teia, te mamae, te ‘akamuramura, me kore ra, te ‘akaea‘anga o te ngā‘i tei pātia‘ia, te anīni mimiti, te ‘akaruaki, e te ro‘iro‘i, me kore ra, te paruparu.

Kimi‘ia teta‘i atu no runga i e au manamanatā te ka tupu (external link)

Last updated: at