Te pātia‘anga ki to‘ou Vairākau-pāruru COVID-19 | Getting your COVID-19 vaccine

Kimikimi ‘ia no runga i te au vairākau-pāruru i roto i Aotearoa, e te rāvenga no te pātia ‘ia ‘anga ki te vairākau-pāruru.

Last updated: