Au vairākau-pāruru | Vaccines

E pāruru ana te pātia ‘anga vairākau-pāruru, i ta ‘au tamariki, i to ‘ou kopu tangata, e to ‘ou ‘oire tangata. Kare e tutaki no te vairākau-pāruru COVID-19, e te vai nei no teta ‘i ua atu, e 5 mata ‘iti, e tere atu.

Changes to second booster

Māori and Pacific peoples aged 40 and over can now get a second booster.

COVID-19 vaccine boosters

UAC poster homepage

Te vai nei te au tūtū mama‘ata, e te au rāvenga tauturu, tei ‘uri‘ia ki roto i to‘ou reo

E ‘ōronga ana matou i te au rāvenga tauturu i te au pītiniti, au ngā‘i ‘anga‘anga, au ‘oire tangata, e te au putuputu‘anga i te rave i te ‘Akapapa‘anga Pāruru i te COVID-19.

Ka rauka iākoe i te kiriti, e te nene‘i, i to matou ‘akairo, templates, au tūtū mama‘ata, au vitiō, e te au social media tiles mei roto i ta matou Kete Kimi-rāvenga.

Last updated: