Te turanga mōri-‘akateretere i te au matīni ‘aka‘oro | Traffic lights

Te pāruru nei te turanga mōri-‘akateretere i te au matīni ‘aka‘oro (Te ‘Akapapa‘anga Pāruru i te COVID-19) ia Aotearoa, mei te COVID-19.

UAC poster homepage

Te vai nei te au tūtū mama‘ata, e te au rāvenga tauturu, tei ‘uri‘ia ki roto i to‘ou reo

E ‘ōronga ana matou i te au rāvenga tauturu i te au pītiniti, au ngā‘i ‘anga‘anga, au ‘oire tangata, e te au putuputu‘anga i te rave i te ‘Akapapa‘anga Pāruru i te COVID-19.

Ka rauka iākoe i te kiriti, e te nene‘i, i to matou ‘akairo, templates, au tūtū mama‘ata, au vitiō, e te au social media tiles mei roto i ta matou Kete Kimi-rāvenga.

Last updated: at