Vāitoʻanga | Testing

Kimikimi ‘ia te ‘akakitekite ‘anga, e te arataki ‘anga no runga i te vāito ‘ia ‘anga, te ngā ‘i vāito ‘anga, e ta ‘au ka rave me ‘akakite mai te vāito e, kua tū ‘ia koe.

Te vai nei te au tūtū mama‘ata, e te au rāvenga tauturu, tei ‘uri‘ia ki roto i to‘ou reo

E ‘ōronga ana matou i te au rāvenga tauturu i te au pītiniti, au ngā‘i ‘anga‘anga, au ‘oire tangata, e te au putuputu‘anga i te rave i te ‘Akapapa‘anga Pāruru i te COVID-19.

Ka rauka iākoe i te kiriti, e te nene‘i, i to matou ‘akairo, templates, au tūtū mama‘ata, au vitiō, e te au social media tiles mei roto i ta matou Kete Kimi-rāvenga.