Te vāito‘anga & te āru‘anga | Testing and tracing

Ko te vāito‘ia‘anga, e te tāmou‘anga i te au ngā‘i ‘ā‘aere‘ia e koe, nga rāvenga pu‘apinga, i te tauturu i te ‘aka‘aere i te COVID-19, i roto i Aotearoa.

UAC poster homepage

Te vai nei te au tūtū mama‘ata, e te au rāvenga tauturu, tei ‘uri‘ia ki roto i to‘ou reo

E ‘ōronga ana matou i te au rāvenga tauturu i te au pītiniti, au ngā‘i ‘anga‘anga, au ‘oire tangata, e te au putuputu‘anga i te rave i te ‘Akapapa‘anga Pāruru i te COVID-19.

Ka rauka iākoe i te kiriti, e te nene‘i, i to matou ‘akairo, templates, au tūtū mama‘ata, au vitiō, e te au social media tiles mei roto i ta matou Kete Kimi-rāvenga.