Au tūtū mamaʻata no te ʻakakitekiteʻanga tuatua e te au mea tauturu/ʻakaravarava | Posters and resources

Te vai nei te au tūtū mama‘ata, e te au rāvenga tauturu, tei ‘uri‘ia ki roto i to‘ou reo.

E ‘ōronga ana matou i te au rāvenga tauturu i te au pītiniti, au ngā‘i ‘anga‘anga, au ‘oire tangata, e te au putuputu‘anga i te rave i te ‘Akapapa‘anga Pāruru i te COVID-19.

Ka rauka iākoe i te kiriti, e te nene‘i, i to matou ‘akairo, templates, au tūtū mama‘ata, au vitiō, e te au social media tiles mei roto i ta matou Kete Kimi-rāvenga.

Ka rauka katoa iākoe i te ‘ōta i te au kapi tutaki-kore o ta matou au rāvenga tauturu, e teta‘i atu rāvenga mei roto i ta matou Bluestar Portal (external link).

Te kiriti‘anga i te au tūtū mama‘ata, e te au rāvenga tauturu - Kete Kimi-rāvenga

  1. ‘Ākara‘ia te toolkit.covid19.govt.nz (external link) ma te taomi atu i te pitopito Login/Register i te ‘anga i teta‘i puka
  2. Ta‘anga‘anga‘ia te ngā‘i kimi‘anga rāvenga no te patapata atu i te au kupu pu‘apinga rava atu, no te au rāvenga tauturu e inangaro ra koe. Tei roto teia ‘akapapa‘anga i te reo Papa‘ā. No reira, me te kimi ra koe i te au rāvenga tauturu kua ‘uri‘ia, kimi‘ia na roto i te ta‘anga‘anga‘anga i te au tumu manako tei roto i te reo Papa‘ā (teia te ‘ākara‘anga face coverings, contact tracing, testing (te au tāpoki mata, te āru‘anga i te au piri‘anga-vaitata, te vāito‘ia‘anga), e perā ua atu.). Ka rauka katoa iākoe i te kimi i to‘ou reo, no te kimi atu i te au rāvenga tauturu.
  3. Me taomi koe i te Search ka meitaki atu ta‘au kimikimi‘anga na roto i te ta‘anga‘anga‘anga i te drop-down filters. 
  4. Me kitena ta‘au e inangaro ra, kiriti‘ia, tu‘atu‘a‘ia atu, me kore ra, tukuna ki roto i ta‘au kete, me e ma‘ata ta‘au au rāvenga e kiriti ra.

Te ‘ōta‘anga i te au rāvenga tutaki-kore tei nene‘i‘ia – Bluestar Portal

‘Ōta‘ia te rāvenga tutaki-kore no ta‘au pītiniti, putuputu‘anga ‘ōire, me kore ra, ‘akakoro‘anga, na runga i ta matou puka ‘ātuitui roro uira, e ka tuku tika ia atu te au rāvenga tauturu kia koe, ta‘au pītiniti, me kore ra, pupu ‘oire.

‘Ākara‘ia te Bluestar Portal (external link).

Last updated: