Te ‘ākono & te ‘akapae‘anga | Care and isolation

Te vai nei te turu, e te arataki‘anga, me tū‘ia koe i te COVID-19, e te anoano‘ia ra, kia no‘o ‘akatakake iākoe ‘uā‘orāi.

Last updated: at