Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

Te ‘Akakitekite‘anga no runga i ta Aotearoa e rave nei no runga i te COVID-19 Rarotonga.

Kimi‘ia teta‘i atu

Tei runga teta‘i atu au ‘akakitekite‘anga, e te au rāvenga tauturu, no te iti tangata no te Moana-nui-o-Kiva, i te kupenga uira a te Manatū mō nga Iwi ō te Moana-nui-a-Kiwa.

Last updated: at