Te Reo Māori Kuki ‘Āirani | Cook Islands Māori

Tāina‘ia to‘ou ingoa, me ka ‘inangaro koe, kia ‘akakite viviki ia atu kia koe, me e ‘akakitekite‘anga tetai no runga i te COVID-19, i roto i Te Reo Māori Kuki ‘Āirani

Au akakitekite‘anga ‘ōu | Latest updates

Teia te ‘akakitekite‘anga ‘ōu rava atu, no runga i te COVID-19:

Last updated: at