Chích vắc xin và việc làm của bạn | Vaccination and your job

Vắc xin COVID-19 được cung cấp miễn phí, tự nguyện cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên hiện đang có mặt ở New Zealand.

Truy cập trang Book My Vaccine hoặc gọi cho đường dây y tế chích vắc xin COVID để đặt hẹn.

Phần lớn các công việc ở New Zealand hiện tại có thể được thực hiện bởi những người chưa được chích vắc xin.

Tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu công việc bạn đang làm cần được thực hiện bởi người đã được chích vắc xin ngừa COVID-19.

Người chủ của bạn phải bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Người chủ của bạn không được phép chia sẻ thông tin về tình trạng chích vắc xin của bạn với bất kỳ ai, trừ khi họ được bạn cho phép làm như vậy, hoặc có một ngoại lệ theo Đạo luật về quyền riêng tư.

Bạn không cần phải báo với chủ bạn là bạn đã được chích vắc xin hay chưa. Nếu bạn chọn không chích vắc xin, bạn không cần phải cho họ biết lý do tại sao.

Nếu công việc mà bạn đang làm cần phải được thực hiện bởi người đã được chích vắc xin nhưng bạn chọn không tiết lộ với người chủ của bạn rằng bạn đã chích hay chưa thì họ có thể coi bạn là người chưa được chích, nhưng họ sẽ phải cho bạn biết đó là những gì họ đang làm.

Nếu công việc mà bạn đang làm cần phải được thực hiện bởi người đã được chích vắc xin

Nếu người chủ của bạn nghĩ rằng một công việc nào đó phải được thực hiện bởi người đã được chích vắc xin, vì các lý do sức khỏe và an toàn, trước tiên họ phải tiến hành đánh giá rủi ro phơi nhiễm COVID-19. Đánh giá đó cần được tiến hành với sự cộng tác của người lao động, công đoàn và các đại diện khác.

Việc đánh giá rủi ro sẽ cần phải xem xét:

  • khả năng người lao động lây nhiễm COVID-19 trong khi thực hiện công việc
  • hậu quả tiềm ẩn của điều đó, ví dụ: lây truyền bệnh trong cộng đồng.

WorkSafe (cơ quan quản lý an toàn lao động NZ) có hướng dẫn chi tiết hơn về đánh giá rủi ro.

Đánh giá xem một vị trí cụ thể nào đó có cần phải được thực hiện bởi người đã được chích vắc xin hay không (external link)

Các nghĩa vụ của pháp luật hiện hành về quan hệ lao động vẫn được áp dụng. Điều đó bao gồm:

  • thay đổi các điều khoản và điều kiện của hợp đồng làm việc theo thỏa thuận
  • tham gia tư vấn có thiện chí
  • tránh phân biệt đối xử bất hợp pháp đối với người lao động vì tình trạng chích vắc xin của họ
  • không thực hiện các hành động có thể gây bất lợi không chính đáng cho người lao động vì tình trạng chích vắc xin của họ.

Làm việc ở khu vực biên giới với rủi ro cao hoặc trong cơ sở kiểm dịch, cách ly tập trung (MIQ)

Mặc dù việc chích vắc xin là không bắt buộc và các cá nhân được tự do lựa chọn xem họ có muốn được chích vắc xin COVID-19 hay không, tất cả các công việc ở khu vực biên giới với rủi ro cao hoặc trong cơ sở kiểm dịch, cách ly tập trung (MIQ) phải được thực hiện bởi những người đã được chích vắc xin COVID-19. Quy định này áp dụng với các nhân viên chính phủ tại các sân bay quốc tế, bến cảng và trên máy bay.

Có một số ngoại lệ của quy định này. Ví dụ, một người chưa được chích vắc xin có thể được phép vào và thực hiện công việc khi cần thiết để bảo toàn hoặc bảo vệ tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của con người trong trường hợp khẩn cấp; hoặc khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.

Yêu cầu chích vắc xin đối với người lao động ở khu vực biên giới với rủi ro cao

Cách giải quyết tranh chấp

Nếu bạn và người chủ của bạn bất đồng quan điểm về việc liệu một công việc cụ thể nào đó có cần phải được thực hiện bởi người đã được chích vắc xin hay không, bạn có thể tiếp cận Dịch vụ Giải quyết Tranh chấp Ban đầu. Họ cung cấp quy trình miễn phí và không chính thức (thân thiện) để thử, cố gắng và giải quyết các vấn đề.

Dịch vụ Giải quyết Tranh chấp Ban đầu (external link)

Thông tin cụ thể hơn

Chích vắc xin COVID-19 và việc làm - Employment NZ (cơ quan quản lý quan hệ lao động NZ) (external link)