Xin được chích vắc xin COVID-19 sớm | Applying for an early vaccination

Vắc xin COVID-19 được cung cấp miễn phí, tự nguyện cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên hiện đang có mặt ở New Zealand.

Truy cập trang Book My Vaccine hoặc gọi cho đường dây y tế chích vắc xin COVID để đặt hẹn.

Tìm hiểu cần phải làm gì nếu bạn muốn xin được chích vắc xin sớm để đi nước ngoài vì lý do nhân đạo hoặc đi vì công việc hệ trọng của đất nước.

Bạn không thể xin chích vắc xin sớm vì bất kỳ lý do nào khác.

Đi nước ngoài vì lý do nhân đạo

Bạn có thể xin được chích vắc xin sớm nếu có nhu cầu đi nước ngoài để:

  • nhận được sự chăm sóc y tế quan trọng không có sẵn ở New Zealand cho bản thân hoặc người phụ thuộc (ví dụ: con bạn)
  • thăm người thân trực hệ trong gia đình đang hấp hối
  • cung cấp sự chăm sóc và bảo vệ quan trọng cho người phụ thuộc vào bạn.

Nếu bạn đi nước ngoài trước ngày 31 tháng 8, bạn có thể xin chích vắc xin sớm trực tuyến trên trang web của Bộ Y tế.

Đi nước ngoài vì công việc hệ trọng của đất nước

Bạn có thể đủ điều kiện để được chích vắc xin sớm nếu bạn cần đi nước ngoài để:

  • bảo vệ sự an toàn và an ninh của quyền tự quản của New Zealand
  • tham gia vào các nỗ lực nhân đạo được Chính phủ phê duyệt như là một phần của các cam kết của New Zealand về viện trợ nước ngoài, ứng phó thảm họa quốc tế, hoặc hỗ trợ các quốc gia Thái Bình Dương và Realm (các nước thuộc liên hiệp với NZ) phục hồi khỏi đại dịch COVID-19
  • tham gia các sự kiện quốc tế lớn và cần đi nước ngoài để đại diện cho New Zealand
  • tham gia đàm phán thương mại có ý nghĩa quan trọng với đất nước.

Cơ quan chức năng hoặc hiệp hội có liên quan sẽ cần thay mặt bạn nộp đơn.

Đơn xin được chích vắc xin sớm (external link)