Cần phải nắm được thông tin đúng đắn | Getting the right information matters

Đôi khi có người cố tình công bố thông tin sai lệch hoặc lừa dối mọi người. Khi thông tin được tung ra theo kiểu như vậy, nó được gọi là thông tin giả mạo, thông tin sai lệch hoặc thuyết âm mưu.

Thông tin sai lệch gây hại cho chúng ta trong thời điểm chúng ta cần đoàn kết với nhau để đánh bại virus. Nó có thể lan truyền nỗi sợ hãi, sự nhầm lẫn hoặc ngăn cản mọi người làm những việc đúng đắn.

Chúng ta không thể ngăn chặn thông tin sai lệch, nhưng chúng ta có thể giúp nhau nhận diện nó. Thông tin sai lệch thường:

  • xuất phát từ một người vô danh
  • cho rằng họ có thông tin nội bộ của các cơ quan chính phủ nhưng không xác định được nguồn tin
  • cho rằng họ đang chia sẻ thông tin mà chính phủ che giấu công chúng hoặc thông tin mà các quan chức không muốn bạn biết
  • gần như luôn luôn cho rằng "câu chuyện thực" tồi tệ hơn thông tin chính thức.

Trong thời điểm như hiện nay:

  • hãy cẩn thận với những thông tin mà bạn quan tâm
  • kiểm tra chất lượng của thông tin trước khi truyền tin cho người khác.

Bạn có thể nhận được thông tin đáng tin cậy từ các cuộc họp báo, các trang web của chính phủ hoặc các kênh truyền thông xã hội.

Trang web này giúp bạn hiểu biết và nhận diện thông tin giả mạo (external link)