Bật tính năng truy vết Bluetooth | Turn on Bluetooth tracing

Ứng dụng (app) NZ COVID Tracer đã được cập nhật để tích hợp công nghệ truy vết Bluetooth. Tính năng truy vết Bluetooth giúp bạn nhận được cảnh báo nếu bạn đã từng ở gần người khác có sử dụng app và người đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Tính năng truy vết Bluetooth không thay thế các quy trình truy vết tiếp xúc hiện hành của chúng tôi hoặc thay cho mã QR NZ COVID Tracer. Bạn vẫn cần quét mã QR để lưu lại những nơi bạn đã đến. Tính năng truy vết Bluetooth là một công cụ bổ sung, giúp lần ra được những người mà chúng ta đã từng ở gần.

Cách thức hoạt động

Khi bạn bật tính năng truy vết Bluetooth, nó sẽ hoạt động bằng cách phát ra một mã ID ngẫu nhiên, riêng tư và bảo mật. Nó giống như việc điện thoại của bạn đang ‘chào hỏi’ các điện thoại khác ở gần bạn. Tính năng truy vết Bluetooth ghi lại việc điện thoại của bạn và các điện thoại chung quanh bạn gần nhau đến mức nào và trong bao lâu. Tính năng truy vết Bluetooth của các điện thoại ở gần bạn cũng cần phải được bật lên.

Điều này có nghĩa là khi một người xét nghiệm dương tính với COVID-19, họ có thể gửi đi thông báo ẩn danh chứa tất cả các mã ID ngẫu nhiên mà điện thoại của họ đã phát ra trong 14 ngày vừa qua. Nếu điện thoại của bạn nhận diện các mã ID đó, và bạn đã ở gần người bệnh với khoảng cách đủ gần và đủ lâu đến mức có thể bị lây nhiễm, bạn sẽ nhận được cảnh báo. Nội dung cảnh báo sẽ tư vấn cho bạn về những việc cần làm để giữ an toàn cho bản thân bạn và gia đình.

Xem video của chúng tôi về tính năng truy vết Bluetooth trên trang này để biết cách thức hoạt động (external link)

Làm thế nào để bật nó lên

Hầu hết các điện thoại sẽ tự động cập nhật app. Bạn cũng có thể chọn cập nhật app theo cách thủ công trong App Store hoặc Play Store.

Sau khi đã cập nhật, app sẽ hỏi bạn có muốn bật tính năng truy vết Bluetooth hay không. Khi bạn đã bật tính năng này, thì nó sẽ hoạt động ngay cả khi bạn đóng app.

Tính năng truy vết Bluetooth không sử dụng dữ liệu di động (không tốn mạng), và không làm hao pin của bạn vì nó là Bluetooth tiết kiệm năng lượng (Bluetooth Low Energy).

Quyền riêng tư của bạn được bảo vệ

Khi bạn bật tính năng truy vết Bluetooth, quyền riêng tư của bạn luôn được bảo vệ. Tính năng này không có khả năng chia sẻ vị trí, tên của bạn hoặc bất kỳ điều gì khác về bạn. Tính năng truy vết Bluetooth cũng không ghi lại việc bạn đã có mặt ở đâu hoặc những người đã ở gần bạn.

Điều này có nghĩa là nếu bạn nhận được cảnh báo vì bạn đã tiếp xúc với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, không ai ngoài bạn biết bạn đã nhận được cảnh báo đó. Tất cả thông tin truy vết tiếp xúc mà bạn thu thập bằng app được lưu giữ an toàn trong điện thoại của bạn, và việc chia sẻ thông tin nào luôn là quyền lựa chọn của bạn.