Truy vết liên hệ, tìm kiếm những người có liên quan | Contact tracing

Truy vết liên hệ có ích ra sao

Truy vết liên hệ là quá trình tìm kiếm và liên hệ với bất kỳ ai có thể đã tiếp xúc với COVID-19.

Khi một người nào đó có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, Bộ Y tế và Sở Y tế địa phương sẽ sử dụng một số công cụ để tìm ra những ai có thể đã tiếp xúc với ca dương tính và những ai khác cũng có thể bị nhiễm bệnh.

Truy vết liên hệ càng nhanh, thì càng nhanh chóng ngăn chặn được sự lây lan của COVID-19.

Để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus, chúng tôi khuyên bạn nên ghi chép lại các hoạt động của mình, bao gồm:

 • Bạn đã đi đến nơi nào.
 • Bạn đến đó khi nào.
 • Bạn đã gặp ai.

Cách thức ghi chép lại việc đi lại của bạn

Bạn có thể ghi chép lại việc đi lại của bạn bằng cách:

 • sử dụng một ứng dụng để ghi chép lại việc đi lại của bạn
 • ghi chép nhật ký
 • giữ danh sách ở một nơi an toàn, hoặc
 • chụp hình kèm ngày giờ những nơi bạn đã đi đến.

Sử dụng ứng dụng trên điện thoại hoặc sách ghi chép NZ COVID Tracer nếu được, nếu không thì sử dụng bất kỳ phương pháp nào phù hợp với bạn. Khuyến khích gia đình và bạn bè của bạn cũng làm như vậy.

Ứng dụng NZ COVID Tracer

Ứng dụng truy vết 'NZ COVID Tracer' của Bộ Y tế giúp bạn viết nhật ký theo kiểu kỹ thuật số.

Bạn có thể:

 • quét mã QR chính thức tại các cơ quan, doanh nghiệp có trưng bày mã
 • ghi chép thủ công trong ứng dụng nếu địa điểm bạn đi đến không trưng bày mã QR.

Ứng dụng này được thiết kế để bảo vệ quyền riêng tư và giữ an toàn cho dữ liệu của bạn.

Bất kỳ thông tin nào (không bao gồm thông tin thống kê ẩn danh) bạn cung cấp cho Bộ Y tế sẽ không bị chia sẻ với các cơ quan chính phủ khác trừ khi cơ quan đó tham gia trực tiếp vào công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng và việc chia sẻ thông tin là cần thiết cho các mục đích sức khỏe cộng đồng trong đại dịch COVID-19. Thông tin sẽ không bao giờ được sử dụng cho các mục đích thực thi pháp luật.

Sau khi được tải xuống, ứng dụng NZ COVID-19 Tracer chỉ sử dụng một lượng dữ liệu rất nhỏ. Nếu bạn lo ngại việc tốn dữ liệu di động, bạn có thể đợi cho đến khi có kết nối WiFi rồi mới tải xuống ứng dụng.

Tải xuống ứng dụng từ Apple App Store (external link) hoặc Google Play (external link)

Thông tin thêm về ứng dụng NZ COVID Tracer (external link)

Sách ghi chép NZ COVID Tracer

Bạn có thể sử dụng sách ghi chép NZ COVID Tracer để ghi lại nhật ký thực tế về những nơi bạn đã đến nếu bạn không sử dụng ứng dụng NZ COVID Tracer. Mỗi quyển sách có 30 trang, nên đủ dùng trong khoảng 1 tháng.
 
Nếu bạn sử dụng sách, chúng tôi khuyên bạn nên:

 • giữ sách bên mình để bạn có thể ghi chép lại các hoạt động của mình bất cứ khi nào bạn ra khỏi nhà
 • vẫn ký tên vào sổ truy vết liên hệ khi đi vào các cơ quan, doanh nghiệp, ví dụ như đi vào cửa hàng.

Tải xuống và in sách

Bạn có thể cần phải điều chỉnh lại mục cài đặt của máy in của bạn để in được số lượng trang trống theo ý mình.

Đặt hàng sách

Bạn có thể đặt theo lô, 10 cuốn/lô. Bạn có thể đặt hàng sách cho chính mình hoặc để phân phát cho cộng đồng của bạn. Đơn hàng miễn phí và sách được giao trong vòng 2-3 tuần.

Email tên, địa chỉ gửi sách, và số lượng sách bạn cần đến Covid19Response@dpmc.govt.nz

Thông tin thêm về truy vết liên hệ

Bộ Y tế có nhiều thông tin hơn về truy vết liên hệ.

Mô tả chi tiết về truy vết liên hệ, tiếp xúc gần gũi và tiếp xúc thoáng qua (external link)