Tiếng Việt | Vietnamese

Đăng ký nhận thông báo mỗi khi có thông tin mới về COVID-19 được dịch sang tiếng Việt

Cập nhật về việc đi lại không cần cách ly

Việc đi lại không cần cách ly từ:

Úc (Australia) → New Zealand sẽ bị ngưng lại (Suspended)

Sẽ có ‘các chuyến bay trở về xanh’ từ tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc (ngoại trừ New South Wales) trong khung thời gian 7 ngày đưa mọi người trở về nhà. Hành khách trở về trên các chuyến bay này sẽ không phải cách ly khi đến New Zealand, trừ khi bạn xuất phát từ tiểu bang Victoria.

Vui lòng thường xuyên xem phần Đi lại Không cần Cách ly trên trang web Unite Against COVID-19 để biết thông tin cập nhật nhất.

Nếu kế hoạch đi lại của bạn bị ảnh hưởng, bạn có thể liên hệ với hãng hàng không, đại lý du lịch và công ty bảo hiểm du lịch của bạn.

Thông tin mới nhất | Latest updates

Sau đây là những thông tin mới nhất về COVID-19:

Vắc xin COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Di chuyển từ/đến New Zealand | Travel to and from New Zealand

Đi lại không cần cách ly
Quarantine-Free Travel

Xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành đến New Zealand
Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Thông tin về COVID-19 | Information about COVID-19

Bảo vệ cộng đồng của bạn | Protecting your community

Các Cấp độ Cảnh báo | The Alert Levels

Các hỗ trợ sẵn có | Available support

Hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp
Financial support for businesses

Áp phích và tài liệu | Posters and resources

Last updated: