Mai mua o te faigamalaga aasiga mo tino e faimalaga ki Niu Sila | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

Te fakatumauga o taofi te manu 'pisi i tua atu o Niu Sila ko te puipuiga lasi tena a matou.

Te tokoukega o tino e faimalaga ki Niu Sila e manakogina ke maua atu me se pokotia mai mua o te faimalaga (pre-departure) COVID-19 aasiga mai se ofisa e isi sena pepa o fai a sukesukega penei, i loto i te 72 itula mai mua e kamata o fano te faigamalaga mai te fenua e nofo iei.

Fenua konei mai lalo e se aofia i loto i te manakoga ki se aasiga mai mua o te faigamalaga:

 • Antarctica
 • te Cook Islands
 • Federated States of Micronesia
 • Fiji
 • Kiribati
 • Masela
 • Nauru
 • Niu Kaletonia
 • Niue
 • Palau
 • Samoa
 • Solomona
 • Tokelau
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Vanuatu

Te Minisituli o te Ola 'Lei ko oti ne fakamaonia ne ia a vaega aasiga konei mai lalo e taliagina mo atufenua katoa kae e se aofia iei Ausitalia mo nisi atufenua e lasi malosi te fakamataku:

 • Nucleic Acid Amplification Testing (NAAT), tela e aofia te PCR, RT-PCR mo te TMA,
  io me ko te
 • LAMP, io me ko te
 • antigen test (e mafai foki o takugina me ko te viral antigen tests).

A tino faimalaga mai Ausitalia e manakogina ke fai a te PCR io me ko te RT-PCR aasiga mai mua o te faigamalaga aasiga.

A tino faimalaga mai atufenua e lasi te fakamataku e 'tau ne maua atu e se pokotia i te nasopharyngeal RT-PCR (PCR) aasiga ne fai i se ofisa e isi sena pepa o fai a sukesukega penei. 

Salasala atu e uiga mo atufenua e lasi te fakamataku

Manakoga masani mo aasiga mai mua o te faigamalaga

A tamaliki mai lalo o te lua tausaga (24 masina) e se aofia i te manakoga ke fai aasiga mai mua o te faigamalaga.

A tino faimalaga kola e auala mai penei ki Niu Sila o olo ki te sua atufenua kae e nofo loa i loto i te koga ko toka o lele e se aofia i te manakoga ke fai aasiga mai mua o te faigamalaga.

A tino faimalaga kola e seki fai olotou aasiga ona ko pogai tau fakaimasaki ka manakogina ke olo o aasi i se tokita i loto i te 72 itula o tau faigamalaga. A latou e manakogina ke avatu ki a koe se setifiketi mai se tokita e fakailoa iei me ia koe e se mafai o fai tau aasiga ona ko pogai tau fakaimasaki kae e seai ia koe ne fakailoga o te COVID-19.

Kafai e maua atu a koe e pokotia i tau aasiga mai mua o te faigamalaga, kae talitonu me e penei ona ko koe ne pokotia mua ne te COVID-19, a koe e manakogina ke fano ki se tokita ke iloilo koe ki fakailoga e maua atu o te COVID-19.

Kafai e talitonu latou ia koe e se pokotia nei ne te COVID-19, e manakogina ne koe ke avatu ne latou:

 • se setifiketi a te tokita fakatasi mo te po masina ne fai iei tau aasiga mua tela ne maua atu iei koe e pokotia, manafai e tena te tulaga, pela foki mo
 • pepa fakamaoni e tusi iei me ia latou e faka'tau a koe ko se pokotia nei ne te COVID-19.

Setifiketi mai tokita kae tusi i se 'gana fakaatea e taliagina.

Tino faimalaga e fautua fakamalosi atu ke sokotaki o aasi ki olotou alaga vakalele manafai e isi ne fakanofonofoga faopoopo ki manakoga ki aasiga mai mua o te faigamalaga.
E manakogina foki ko latou ke aasi ki manakoga o nisi atufenua e afe latou kiei i te olotou auala ki te sua atufenua.

Aso 0 manakoga o fai aasiga mo latou kola e faimalaga ki Niu Sila

I te okomaiga ki Niu Sila, te tokoukega o tino e faimalaga, e se aofia iei ko latou e aumai e pela me se vaega o te Quarantine-Free Travel, e manakogina ke:

 • Fakaoti te 14 aso o te tausi fakama'vae pela foki mo faifaiga o fakama'vaega keatea
 • fai tau PCR COVID-19 aasiga i te aso 0, tena uiga ko te taimi e oko muamua iei latou ki te koga tausi fakama'vae
 • nofo i olotou potu ke oko ki te taimi ko iloa te ikuga o te sukesukega a latou
 • kafai e isi ne fakaasiga o te masaki i te taimi ne oko mai ka ave tonu loa latou ki te koga tausi e fakama'vae keatea.

Te ikuga o te sukesukega e masani te leva pela e 24-48 itula.

Kafai te sukesukega ne maua e se pokotia, a te tino ka fakaoti te 14 o aso i te koga tausi fakama'vae pela loa mo te masani. E manakogina latou o toe fai te sukesukega i te aso 3 o te olotou nofoga ikona kae toe fai te sukesukega i te aso 12. I te lasiga o taimi a te se pokotia mai te COVID-19 aasiga pela foki mo te fakamaoniga mai te kau o te ola 'lei me e foliki te fakamataku o isi io me o faka'pisi a te COVID-19 e manakogina mai mua e mafai o tiakina ne latou a te koga tausi tena.

Kafai te sukesukega ne maua atu e pokotia a te tino, a ia ka ave ki te koga e fakatapu te oloolo o tino mai mua moi seki fai a te sukesukega i te aso 0 (muamua).

Toe salasala atu e uiga mo Quarantine-Free Travel (Faimalaga Saoloto Mai te Fakama'vae Keatea)

Mo nisi fakamatalaga 

Mo nisi fakamatalaga e uiga ki te taumafaiga o nofo-tokotasi mo koga e fakatapu te oloolo o tino, fakamolemole asi ki te https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: