COVID-19 suki puipui: atiakega, taliaga mo te saogalemu | COVID-19 vaccines: development, approval and safety

Te suki puipui o te COVID-19 e se ‘togi, e tuku matala ki te tino e manako o suki, kae avanoa ki soose tino i Niu Sila tela ko 12 io me silia atu.

Asi ki Fakamauga Toku Suki Puipui (Book My Vaccine), io me telefoni ki te Healthline o te Suki Puipui o te COVID o fakamau tou igoa.

Ne pefea a COVID-19 suki puipui o atiake fakavave kae saogalemu

E seki oko aka loa ki se levolo penei muamua a te galue fakatasi o tino ‘poto i te saienisi i te lalolagi pela foki mo malo uke ki te atiakega o se suki puipui. Tenei ne avaka iei ne ia te vave o te atiakega o te suki puipui, te faiga o tofotofoga o te aoga i tino, mo te taliaga i te lalolagi katoa.

A suki puipui ne atiake i se taimi e vave kii kae ne sekiai ne feitu ne tiakina i faifaiga e manakogina ke fai io me e i feitu ko pokotia iei te saogalemu.

A tino fai sukesukega ne mafai o fakaoga a olotou iloa i nisi manu o te kolona mo te atiakega o suki puipui ke mafai o kamata mai iei latou.

Tofotofoga o te aoga i tino ne mafai o fai ki se aofai o volenitia e tokouke atu i loo o te masani ona ko te lasi te fia iloa o te lalolagi katoa pela foki mo te manavase i te COVID-19. Nisi tofotofoga o te aoga i tino ne mafai o fai i te taimi foki loa e tasi kae se fakatali ke oti te mea e tasi ko toe fai sua mea. Tena uiga a tino ‘poto i te saienisi ne mafai o vave te olotou iloa me e aoga te suki puipui i se vaitaimi e toetoe - kae i tulaga masani, e mafai e lau i masina io me i tausaga te faifaiga tenei.

E lasi a fale faigaluega ko oti ne faite, ko suki puipui ke mafai o faite ke vave kae ke uke kii fakatusa ki mea ne mafai o faite i taimi mua.

Iloiloga o suki puipui mo te fakataliaga i Niu Sila

Medsafe ko te foitino e fakatalia a vailakau e saogalemu i Niu Sila. A ia e iloilo ne ia a fakatagi mai vailakau foou katoa, e aofia iei a suki puipui, ke fakapatonu ne latou me e fetaui tonu mo fakanofonofoga mo manakoga i te lalolagi pela foki mo i luga loa i konei.

Medsafe e ave fua tena taliaga ke fakaoga se suki puipui i Aotearoa, manafai ko ma‘lie latou me ko fetaui tonu a ia mo fakanofonofoga faigata i tulaga o te saogalemu, tena aoga ki te masaki mo tena ‘lei. E pau foki loa te faifaiga tenei e fakaoga ki te iloiloga o nisi vailakau, pela mo te suki puipui o te fuluu.

E seai loa ne auala fakatoetoe ne fai i te fakamauaga o te taliaga.

Te Pfizer suki puipui ko oti ne fakaoga mo te ‘lei katoatoa ne te fia o miliona i te lalolagi katoa. E tumau loa te onoonoga kiei ki tena saogalemu.

E galue pefea te tofotofoga o te Pfizer suki puipui

Tofotofoga o te aoga i tino ne maua atu me i te suki puipui e galue ‘lei i tausaga valevale, i tagata mo fafine, i vaega tino valevale, i koga kesekese e nofo iei mo tino kola e isi ne olotou masaki fakaatea.

A iloiloga ne maua atu me e nofo ki te 95% o tino kola ko oti ne maua a suki katoa e lua o te suki puipui, e puipuigina a latou o ‘teke atu a fakailoga o te COVID-19. Ko tena uiga kafai ko katoatoa au suki puipui ko foliki kii te mafai o koe o masaki malosi.

Mai i tofotofoga o te aoga i tino, te Pfizer suki puipui ne iloilogina i se aofai o tino e 44,000. Afa o tino konei ne maua ne latou te suki puipui kae afa ne maua ne latou te saline placebo (vaisuki e kese). Tino ne tofotofo e kesekese a koga ne aumai iei (ethnicities), tausaga, fafine io me se tagata pena foki mo olotou masaki e nofo mo latou.

Te Pfizer suki puipui ne aofia e 3 tulaga kesekese o tofotofoga:

  • Tulaga 1 mo te 2 ne iloilo iei te saogalemu mo te malosiga o ‘teke (te ‘teke atu ma oti a sukiga takitasi) o levolo kesekese o te vaisuki o te suki puipui i se aofai tino e foliki.
  • Tulaga 2 mo te 3 ne iloilo iei te saogalemu mo te aoga o te vailakau o te suki puipui o ‘teke atu ki fakailoga o te COVID-19 mai tua o te 2 o sukiga o te levolo ne filifilia, e 21 aso ne ave i te vaasia, i se aofai tino e tai lasi atu.

Ke mafai o maina i te aoga o te vailakau i se taimi e leva kii mo te saogalemu o te suki puipui, a tino ne fai kiei te tofotofoga o te aoga o te vaisuki e tumau te onoono kiei i loto i se 2 tausaga faopoopo mai tua o te lua o suki a latou i te Pfizer suki puipui.