Fakatagi ke vave fai tau COVID-19 suki puipui | Applying for an early vaccination

Te suki puipui o te COVID-19 e se ‘togi, e tuku matala ki te tino e manako o suki, kae avanoa ki soose tino i Niu Sila tela ko 12 io me silia atu.

Asi ki Fakamauga Toku Suki Puipui (Book My Vaccine), io me telefoni ki te Healthline o te Suki Puipui o te COVID o fakamau tou igoa.

Salasala atu me ne a mea e fai manafai koe e manako o fakatagi ke vave suki koe ke faimalaga ki atufenua ki tua atu ona ko tulaga o mafatiaga io me ko pogai e taaua ki te atufenua.

E se mafai ne koe o fakatagi ke fai tau suki fakavave mo soose pogai aka.

Te faimalaga ki atufenua ki tua atu ona ko tulaga o mafatiaga

E mafai ne koe o fakatagi ke fai fakavave tau suki puipui ona ko tulaga o mafatiaga manafai koe e manakogina ke faimalaga ki atufenua i tua atu ke:

  • ke maua talavai taaua mo tausi ona e se avanoa i Niu Sila mo koe io me se tino e faka‘naa ki a koe (pela me se tamaliki a koe)
  • aasi se tino o te kaaiga e pili kii tela ko fai o mate
  • avatu se tausiga e manakogina malosi pela foki mo se puipuiga ki a ia e fakalagolago atu.

Kafai koe e faimalaga ki atufenua i tua atu mai mua o te po 31 o Aukuso, e mafai ne koe o fakatagi i luga i te laupepa iti a te Minisituli o te Ola ‘Lei ke fai fakavave tau suki puipui.

Te faimalaga mo pogai e taaua ki te atufenua

E mafai o talia ke fai fakavave tau suki puipui manafai e manakogina ne koe ke fano koe ki tua atu o te atufenua o:

  • puipui te saogalemu mo te tiuteega o te saolotoga o Niu Sila o pulepule a ia ne ia loa
  • ke aofia i loto i taumafaiga alofa ko oti ne talia ne te Malo e pela me se vaega o tusaga a Niu Sila ki fesoasoani e fai ki tua atu, ana gasuega o tali atu ki fakalavelave lasi e tupu i te lalolagi, io me ko ana fesoasoani ki fenua Pasifika pena foki ki fenua mai lalo o tena pulega ke toe maua te ‘lei mai te masaki lasi ko te COVID-19
  • kau atu ki faigamea lasi i te lalolagi kola e ‘tau o isi ne faigamalaga o sui atu iei a Niu Sila
  • ke aofia i faipatiga taaua a te atufenua ki feitu tau fakatau koloa.

Te potukau io me ko te fakapotopotoga e ‘tau o fai ne ia tau fakatagi.

Fakatagi ke fai te suki puipui fakavave (external link)