E galue pefea te fakamaoniga o fesokotakiga | How contact tracing works

E fesoasoani pefea a fakamaoniga o fesokotakiga

Te fakamaoniga o feskotakiga se faifaiga ke iloa kae fesokotaki ki so se tino tela ne pokotia ne te COVID-19.

Kafai se tino ne sukesuke kae pokotia ne te COVID-19, te Minisituli o te Ola’lei mo te Komiti o Fakai o te Ola’lei (District Health Boards) e fakaaogā auala ke iloa me ko oi ne fesokotaki mo latou kae ko oi foki ko pokotia.

Te vave o fakamaoni a fesokotakiga, te vave foki e mafai o fakagata a te ‘pisi o te COVID-19.

Ke fesoasoani o fakagata te ‘pisi, te fautuaga a matou ke taumafai o fakamau au gasuesuega, e aofia i ei:

 • Koe ne fano ki fea.
 • Te taimi ne fano koe i ei.
 • Ko ai ne fetau mo koe.

E taumafai pefea koe o fakamau au gasuesuega

E mafai ne koe o taumafai o fakamau au gasuesuega o:

 • fakaaogā te polokalame (app) o fakamau tau gasuesuega
 • fakamau ki te tusi
 • fakamau i fakasologa (list) i se koga e puipuigina faka’lei, io
 • pukepuke ata kola e isi se taimi i ei i koga ne fano koe i ei.

Fakaaogā te polokalame o Fakamaoniga i te NZ COVID io me ko te tusi manafai e mafai ne koe, io me fakaaogā so se aofaga tela e galue kia koe. Fakamalosi tou kāiga mo taugasoa ke fai foki pena.

Polokalame i Fakamaoniga o te NZ COVID

Te polokalame i Fakamaoniga o te NZ COVID i a Te Minisituli o te Ola’lei tela e fesoasoani kia koe o faite se tusi i mea tau komipiuta (digital diary).

E mafai ne koe:

 • kopi a te Fakatokaga i Fakamauga o Fakamatalaga (QR codes) i koga pisinisi
 • tusi ne koe a koga ne fano i ei koe kola e seai a te pepa lasi (poster) i Fakatokaga i Fakamauga o Fakamatalaga.

Te polokalame ne faite ke puipui ou puipuiga totino (privacy) kae tausi faka’lei ke puipuigina ou fakamatalaga.

So se fakamatalaga (se aofia i fakamatalaga o fuainumela kola e se iloa) kola e ave ne koe ki te Minisituli e se ave ne latou ki nisi matagaluega o te mālō na fua mafai te matagaluega e aofia i te ola’lei o tino (public health) e ‘tali kae ave a fakamatalaga kola e ‘tau ki te ola’lei mo tino i pogai o te taimi o te masaki o te COVID-19. E se fakaaogā mo pogai faimālō (enforcement).

Kafai ko oti ne kopi a te polokalame i Fakamaoniga o te NZ COVID-19 e foliki ki te fakaaogāga o au tupe ne ‘togi i tau telefoni tau ave. Kafai koe e manavase i te fakaaogāga o au tupe ‘togi i tau telefoni tau ave, kāti e ‘lei ke fakatali ke fakasoko koe ki te uaelesi i fesokotakiga o tekinoloti (wifi) mai mua o kopi ne koe te polokalame.

Kopi te polokalame i te Apple App Store (external link) io me mai te Google Play (external link)

Toe fia iloa e uiga ki te polokalame o Fakamaoniga o te NZ COVID (external link)

Te Tusi i Fakamaoniga o te NZ COVID

E mafai ne koe o fakaaoga te tusi i Fakamaoniga o te NZ COVID mo fai se tusi totino i koga kola ne fano koe i ei mafai e se fakaaogā ne koe te polokalame i Fakamaoniga o te NZ COVID. A tusi takitasi konei e 30 a itulau, tela la e uke ki pela e 1 tasi te masina.

Kafai e fakaaogā ne koe te tusi tenei, te motou fautuaga kia koe:

 • tausi faka’lei tau tusi ko te mea ke mafai ne koe o fakamau tau gasuesuega mafai e tiakina ne koe tou fale
 • tumau o fakamau a fakamaoniga o fesokotakiga mafai koe fano ki koga pela mo sitoa.

Kopi kae ‘lomi a tusi

E mafai ne koe o fakatonutonu a fakatokaga o tau mesini ‘lomi (printer) ke ‘lomi ke uke a pepa seai ne ‘lomiga i ei ki te mea e manako koe ki ei.

Otā te tusi

A tusi konei e mafai o otā i paketi e 10. E mafai ne koe o otā au kopi ma koe io ko tufatufa atu ki tau komiuniti. Te otā e se ‘togi kae e mafai o 2-3 vaiaso o oko atu.

Meli-iti tou igoa, fakatuātusiga, mo te uke o au tusi e manakogina ki te Covid19Response@dpmc.govt.nz

Nisi fakamatalaga e uiga ki te fakamaoniga o fesokotakiga

Te Minisituli o te Ola’lei e uke a lotou fakamatalaga e uiga ki te fakamaoniga o fesokotakiga.

Fakamatalaga likiliki i fakamaoniga o fesokotakiga, fesokotakiga ‘pili, fesokotakiga se mautinoa (external link)