Te Gana Tuvalu | Tuvaluan

Fakamatalaaga Te Gana Tuvalu ki luga ite agai atuuga a Niusila kite COVID-19.

Fakailoaga foou | Latest updates

Konei a fakailoaga foou tau te COVID-19:

Fakamau tou igoa ke maua ne koe a fakailoaga e uiga mo fakamatalaga o te COVID-19 ko oti ne fuli ki te ‘gana Tuvalu

Fai ke tumau te maua ne koe fakamatalaga fakamuli loa nei o te COVID-19 mai te Malo.
Stay up to date with the Government’s latest COVID-19 information.

I soose taimi e lomi iei se fuliga foou o fakamatalaga i te ‘gana Tuvalu, ka avatu ne matou se fakailoaga ki a koe i te meli iti.
Whenever any new translated information is published in Tuvalu, we will send an email to alert you.

Fakamau tou igoa | Sign up (external link)

Te suki puipui o te COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Fakamatalaga saukatoa o te suki puipui
Vaccine overview

Palani a Niu Sila ki te fakaokoga o suki puipui
New Zealand's vaccine rollout plan

Te fakamauaga o tau COVID-19 suki puipui: Ne a mea ka tupu
Getting your COVID-19 vaccine: what to expect

Te otiga tau suki puipui
After your immunisation

Oloolo malaga ki loto mo ki tua o Niu Sila | Travel to and from New Zealand

Faigamalaga Saoloto Mai Te Fakama‘vae Keatea
Quarantine-Free Travel

Fakamatalaga e uiga ki te COVID-19 | Information about COVID-19

Tausiga o tau komiuniti | Protecting your community

Puipuiga o mata mo ufimata
Face coverings and masks

Sukesukega
Testing

Fakamaoniga o fesokotakiga
Contact tracing

Fakaola te Bluetooth i fakamaoniga
Turn on Bluetooth tracing

Levolo o Fakatokaga | The Alert Levels

Fesoasoani e avanoa | Available support

Tupe fesoasoani mo pisinisi
Financial support for businesses

Pepa lasi mo mea aogā | Posters and resources

Last updated: