Ko te tui puipuia o te COVID-19 | The COVID-19 vaccine

Ke iloa e koe e uiga ki te tui puiuia o te COVID-19 ma vēhea ke fakatonu hō āvanoa ke fai ai hō tui puipuia