เชื้อไวรัสโควิด-19 และอาการ | The COVID-19 virus and symptoms

COVID-19 คืออะไร 

COVID-19 เป็นไวรัสโคโรนารูปแบบใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อปอดและทางเดินหายใจของท่าน 

ไวรัสโคโรเป็นกลุ่มไวรัสที่มีขนาดใหญ่และหลากหลายซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บป่วย เช่น อาการไข้

อาการของ COVID-19

อาการต่างๆ ได้แก่

 • อาการไอแบบใหม่หรือมีอาการแย่ลง
 • ไข้อย่างน้อย 38 °C
 • หายใจลำบาก
 • เจ็บคอ
 • จามและน้ำมูกไหล 
 • การสูญเสียการรับกลิ่นชั่วคราว

หากท่านมีอาการใดๆ ดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องติดเชื้อ COVID-19 เสมอไป อาการเหล่านี้คล้ายคลึงกับอาการเจ็บป่วยทั่วไป เช่น ไข้ และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น

การหายใจลำบากเป็นสัญญาณของโรคปอดบวมที่อาจเกิดขึ้นได้และต้องไปพบแพทย์ทันที

หากท่านเป็นหวัดหรือมีอาการของไข้หวัดใหญ่ ให้ท่านโทรหาแพทย์ของท่าน หรือโทรหา Healthline ที่หมายเลข 0800 611 116 เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ารับการตรวจ

อาการที่ไม่ค่อยพบเจอ

บางคนอาจ มี อาการ ไม่ค่อยพบเจอ เช่น  อาการดังต่อไปนี้ 

 • เป็นไข้
 • ท้องร่วง
 • ปวดหัว
 • เจ็บกล้ามเนื้อ
 • คลื่นไส้และอาเจียน
 • ความสับสน และหงุดหงิด

เรายังไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนที่ผู้ติดเชื้อจะแสดงอาการให้เห็น การประเมินขององค์การอนามัยโลกในปัจจุบันระบุว่าจะใช้เวลา 2 ถึง 10 วัน

COVID-19 แพร่กระจายเป็นละออง

COVID-19 แพร่กระจายโดยละอองจากคนสู่คน คนสามารถติดเชื้อไวรัสได้ทางตา จมูก หรือปาก 

เมื่อผู้ติดเชื้อไอจามหรือพูดคุย พวกเขาอาจแพร่กระจายละอองที่มีเชื้อไวรัสได้ ละอองเหล่านี้มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะอยู่ในอากาศได้นาน ดังนั้นละอองเหล่านี้จึงตกลงบนพื้นผิวโดยรอบอย่างรวดเร็ว

Last updated: