ความช่วยเหลือสำหรับบุคคล | Support for individuals

หากท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ท่านสามารถขอล่ามเมื่อโทรไปที่หน่วยงานของรัฐบาลส่วนใหญ่

การหาอาหาร

หากท่านไม่สามารถออกจากบ้านไปหาอาหารได้ โปรดพิจารณาว่าท่านสามารถทำในสิ่งต่อไปนี้

 • คำสั่งซื้อทางออนไลน์และการจัดส่งอาหารตามบ้านของซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่ใกล้บ้านและขอรับการบริการช่วยเหลือในระดับเร่งด่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตเหล่านั้น
 • การขอคนในครอบครัวและเพื่อนให้ไปรับอาหารแทนท่าน

ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อหาอาหาร

ท่านอาจจะได้รับความช่วยเหลือผ่านหน่วยงาน Work and Income ท่านไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของหน่วยงาน Work and Income

ความต้องการอาหารเร่งด่วน

หากสถานการณ์ของท่านเป็นเรื่องเร่งด่วนและท่านต้องการอาหารภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงข้างหน้าท่านสามารถติดต่อธนาคารอาหารในพื้นที่ได้

ค้นหาธนาคารอาหารและบริการช่วยเหลือด้านอาหารอื่น ๆ ทั่วทั้งประเทศนิวซีแลนด์ (external link)

ความช่วยเหลือด้านเงิน

 • ความช่วยเหลือมีให้ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน Work and Income หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์รับติดต่อที่ 0800 559 009 และ MyMSD
 • ศูนย์บริการของหน่วยงาน Work and Income เปิดให้บริการระหว่างที่มีการแจ้งเตือนระดับที่ 1 และ 2 แต่ปิดให้บริการระหว่างที่มีการแจ้งเตือนระดับที่ 3 และ 4
 • การนัดหมายในระหว่างที่มีการแจ้งเตือนระดับที่ 3 และ 4จะมีขึ้นทางโทรศัพท์ตามเวลาที่กำหนดไว้
 • การนัดหมายในระหว่างที่มีการแจ้งเตือนระดับที่ 1 และ 2 จะมีขึ้นที่ศูนย์บริการของหน่วยงาน Work and Income
 • เงินช่วยเหลือประจำจากหน่วยงาน Work and Income จะยังมีให้ต่อไปตามปกติ
 • หากท่านได้รับการแจ้งให้แยกตัวเอง (self-isolate) แต่ไม่สามารถทำงานอยู่ที่บ้านได้ ให้สอบถามกับนายจ้างของท่าน นายจ้างอาจสามารถสมัครขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อให้สามารถจ่ายเงินค่าจ้างของท่านได้

เว็บไซต์ของหน่วยงาน Work and Income (external link) จะแจ้งให้ทราบว่ามีเงินช่วยเหลือใดบ้าง เงินช่วยเหลือเหล่านี้มีให้แก่ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเช่นกัน

เงินช่วยเหลือสำหรับการขาดงานระยะสั้น (Short-Term Absence Payment)

หากท่านไม่สามารถทำงานอยู่ที่บ้านในขณะที่รอผลการตรวจหาเชื้อ COVID นายจ้างของท่านสามารถยื่นสมัครขอการจ่ายเงินงวดเดียวจำนวน $350 ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าท่านยังคงได้รับค่าจ้างอยู่ เงินช่วยเหลือนี้มีให้แก่ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเช่นกัน

โครงการช่วยเหลือการลางาน (Leave Support Scheme)

หากท่านไม่สามารถทำงานอยู่ที่บ้านในขณะที่อยู่ในระหว่างการแยกตัวเอง นายจ้างของท่านสามารถยื่นสมัครขอเงินภายใต้โครงการช่วยเหลือการลางานได้ เงินนี้จะจ่ายเป็นเงินก้อนให้แก่นายจ้าง เพื่อชดเชยการทำงานเป็นเวลาสองสัปดาห์ของลูกจ้างแต่ละรายที่มีคุณสมบัติในการรับเงินดังกล่าว ในอัตรา $585.80 ต่อลูกจ้างที่ทำงานอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในอัตรา $350 ต่อลูกจ้างที่ทำงานน้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เงินช่วยเหลือค่าจ้างและความช่วยเหลือฟื้นคืนสภาพ (Wage Subsidy and Resurgence Support Payment)

หากที่ทำงานของท่านได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับการแจ้งเตือน นายจ้างของท่านสามารถยื่นสมัครขอเงินช่วยเหลือค่าจ้างและความช่วยเหลือฟื้นคืนสภาพเพื่อนำไปชดเชยค่าจ้างของท่านและเพื่อช่วยให้ท่านยังคงมีงานทำอยู่ต่อไปได้

ความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

หากท่านตกงานหรือมีชั่วโมงการทำงานลดลง หน่วยงาน Work and Income สามารถช่วยค่าใช้จ่ายเร่งด่วนได้ เช่น

 • ค่าอาหาร
 • ค่าที่พัก เช่น ค่าเช่าหรือค่างวดของการจำนองบ้าน ค่าที่พัก บ้านพักฉุกเฉิน การย้ายบ้าน
 • ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การรักษาทางทันตกรรมฉุกเฉิน
 • การรักษาทางการแพทย์ฉุกเฉิน
 • การเติมน้ำในถังเก็บน้ำ

ความช่วยเหลือทางการเงิน เกณฑ์การผ่านคุณสมบัติและวิธีการสมัคร ดูได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน Work and Income (external link)

หรือติดต่อหน่วยงาน Work and Income ได้ที่

ผู้หูหนวก ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และผู้บกพร่องทางการพูด สามารถใช้ Deaf Link ได้ฟรี

หากท่านไม่ใช่ ผู้อยู่อาศัยถาวรในนิวซีแลนด์

ความช่วยเหลือมีไว้สำหรับชาวต่างชาติที่มีสิทธิ์ที่ประสบความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจาก COVID-19

หากท่านอยู่ในนิวซีแลนด์ด้วยวีซ่าชั่วคราว ซึ่งได้แก่

 • วีซ่านักท่องเที่ยว
 • วีซ่านักเรียน
 • หรือวีซ่าทำงาน

ท่านอาจจะมีคุณสมบัติอยู่ในโครงการช่วยเหลือชาวต่างชาติ Foreign Nationals Support Programme

นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิ์ถ้าท่านถือวีซ่า Recognised Seasonal Employer (RSE)

หากท่านใช้วีซ่า RSE ท่านควรหารือกันกับนายจ้างของท่านเกี่ยวกับการยื่นขอความช่วยเหลือนี้ นายจ้างของท่านควรโทรไปที่ Red Cross ที่หมายเลข 0800 733 276 (เลือกตัวเลือกที่ 1)

การสนับสนุนอื่นๆ

มีบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ท่านปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี

ในการขอข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานอย่างปลอดภัย

ติดต่อหน่วยงาน WorkSafe ที่หมายเลข 0800 030 040 หรือ +64 4 897 7699

www.worksafe.govt.nz (external link)

คำแนะนำและการสนับสนุนสำหรับลูกจ้างงาน

www.employment.govt.nz (external link) หรือโทรไปที่ 0800 20 90 20 หรือ +64 9 969 2950

ที่อยู่อาศัยและการเช่าบ้าน

คำแนะนำและความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่เช่าบ้าน โปรดติดต่อที่หมายเลข 0800 836 262 หรือ https://www.tenancy.govt.nz/ (external link) หรืออีเมลไปที่ info@tenancy.govt.nz

บริการที่พักชั่วคราวสําหรับผู้ที่ไร้ที่อยู่เนื่องจากข้อจํากัดการเดินทางในสถานการณ์ COVID-19 ที่มีการแจ้งเตือนระดับ 3 หรือ 4 และไม่สามารถกลับไปบ้านได้ โปรดติดต่อที่หมายเลข 0508 754 163 หรือ https://temporaryaccommodation.mbie.govt.nz (external link)

หากท่านต้องการที่อยู่อาศัยอย่างเร่งด่วนภายในอีก 7 วันข้างหน้าและไม่มีที่อยู่ ให้โทรหาหน่วยงาน Work and Income ที่ 0800 559 006: วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 07.00 - 18.00 น. วันเสาร์ 08.00 - 13.00 น.

การตรวจคนเข้าเมือง

เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19 (external link) หรือโทรติดต่อศูนย์ติดต่อตรวจคนเข้าเมือง (06.00 น. - 22.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ (เวลาในนิวซีแลนด์)) จากโทรศัพท์บ้านเท่านั้น ที่หมายเลข 0508 558 855 หรือโอ๊คแลนด์ 09 914 4100 เวลลิงตัน 04 910 9915 หรือจากต่างประเทศ +64 9 914 4100

อยู่อย่างปลอดภัยและอยู่ที่ดี

โทร 111 หากท่านหรือคนอื่นตกอยู่ในอันตรายจากการถูกทำร้ายหรืออาจทำร้ายต่อตนเอง

ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้รับอันตรายทันทีในขณะนั้น แต่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ท่านสามารถโทรไปที่

 • องค์กร Shakti International ที่หมายเลข 0800 742 584 ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
 • องค์กร 2Shine ที่หมายเลข 0508 744 633 เวลา 9.00 น. ถึง 23.00 น. 7 วันต่อสัปดาห์

สําหรับบริการสนับสนุนสังคมในพื้นที่ของท่าน โทรโทรสายด่วน 211 Family Services 0800 211 211 หรือเยี่ยมชม www.familyservices.govt.nz/directory/ (external link)

โทรไปหา Women’s Refuge เพื่อขอคำแนะนำ การช่วยเหลือ และที่พักที่ปลอดภัย เมื่อท่านต้องเผชิญกับความรุนแรงในชีวิต

สายด่วน Elder Abuse Helpline เป็นบริการฟรีที่ผู้สูงอายุสามารถติดต่อได้หากตนเองหรือคนที่ตนเองรู้จักกำลังประสบกับการล่วงละเมิดผู้สูงอายุ โทรไปที่ หมายเลข 0800 32 668 65

สำหรับการสนับสนุนความวิตกกังวล ความทุกข์ใจ หรือสุขภาพจิต โทรหรือส่งข้อความไปที่ 1737 เพื่อพูดคุยกับคนที่ได้รับการฝึกฝนให้ช่วยเหลือฟรีตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดต่อสายด่วนอาการซึมเศร้า Depression Helpline ที่หมายเลข 0800 111 757 หรือสายด่วนยาเสพติดแอลกอฮอล์ Alcohol Drug Helpline ที่หมายเลข 0800 787 797

Last updated: