ความช่วยเหลือสำหรับบุคคลและครอบครัว | Support for individuals and families

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีในระหว่างการระบาดของ COVID-19

หากท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ท่านสามารถขอล่ามเมื่อโทรไปที่หน่วยงานของรัฐบาลส่วนใหญ่

ความช่วยเหลือด้านเงิน

เครื่องมือช่วยเหลือด้านการเงินในสถานการณ์ COVID-19

ท่านสามารถใช้เครื่องมือช่วยเหลือด้านการเงินในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อค้นหาความช่วยเหลือทางการเงินที่อาจมีให้ท่าน เครื่องมือนี้ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ท่านจะถูกถามสองสามคำถามเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ส่วนตัวของท่าน

 • สถานะการทำงานของท่าน เช่น ตกงานเนื่องจาก COVID-19
 • สถานการณ์ของท่าน เช่น ธุรกิจของท่านที่ไม่สามารถดำเนินการได้
 • ไม่ว่าที่ทำงานของท่านมีการลดธุรกิจหรือรายได้ลง

เครื่องมือจะบอกท่านว่ามีความช่วยเหลือทางการเงินและสนับสนุนใดบ้างที่ท่านสามารถเข้าถึงได้ และสถานที่ที่ท่านสามารถสมัครหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องมือช่วยเหลือด้านการเงินในสถานการณ์ COVID-19

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

หากท่านตกงานหรือถูกลดชั่วโมงทำงาน ท่านอาจได้รับผลประโยชน์หรือความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ จากหน่วยงาน Work and Income

หน่วยงาน Work and Income สามารถช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายเร่งด่วน เช่น

 • ค่าอาหาร
 • ค่าที่พัก เช่น ค่าเช่าหรือค่างวดของการจำนองบ้าน ค่าที่พัก บ้านพักฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการย้ายบ้าน
 • ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • การรักษาทางทันตกรรมฉุกเฉิน
 • การรักษาทางการแพทย์ฉุกเฉิน
 • การเติมน้ำในถังเก็บน้ำ

ความช่วยเหลือทางการเงิน เกณฑ์การผ่านคุณสมบัติ และวิธีการสมัคร ดูได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน Work and Income (external link)

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถโทรไปหาหน่วยงาน Work and Income ได้ที่ 0800 559 009

คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเครียดทางการเงิน

หากท่านกังวลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการใช้หนี้เงินกู้ที่มีอยู่อันเนื่องมาจาก COVID-19 ท่านควรติดต่อธนาคารหรือบริษัทเงินทุนของท่านทันที

ธนาคารและแหล่งเงินกู้รายอื่นจะทำงานร่วมกับลูกค้าที่เดือดร้อนทางการเงิน ผู้กู้มีสิทธิตามกฎหมายที่จะขอเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้ของตน มีตัวเลือกมากมายที่จะช่วยให้ท่านผ่านพ้นไปได้ในเวลานี้ 

คำแนะนำด้านงบประมาณและการเงิน

Sorted และ MoneyTalks เป็นหน่วยงานการบริการของรัฐที่สามารถช่วยในการจัดทำงบประมาณหรือให้คำแนะนำทางการเงินอื่นๆ

หน่วยงาน Sorted สามารถช่วยเหลือด้านการให้ข้อแนะนำ คำแนะนำ  และเครื่องมือแบบออนไลน์ หรือท่านสามารถส่งอีเมลไปที่  office@sorted.org.nz

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน Sorted (external link)

ท่านสามารถพูดคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินได้ที่ MoneyTalks

อ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน MoneyTalks (external link)

ผลประโยชน์ฉุกเฉิน (Emergency benefit) ในกรณ๊ที่ท่านถือวีซ่าชั่วคราว

หากท่านถือวีซ่าชั่วคราวและไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองหรือเดินทางกลับภูมิลำเนาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ท่านอาจสามารถได้รับผลประโยชน์ฉุกเฉิน

Emergency Benefit หรือ ผลประโยชน์ฉุกเฉิน เป็นความช่วยเหลือรายสัปดาห์ในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพพื้นฐานในระหว่างที่ท่านเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาทันทีที่จะทำได้

ผู้ใดบ้างที่สามารถรับผลประโยชน์นี้ได้?

ท่านอาจสามารถรับ Emergency Benefit ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ถือวีซ่าชั่วคราวอยู่ในปัจจุบันที่ไม่ใช่วีซีแบบที่มีผู้รับรอง เช่น วีซ่านักท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าทำงาน
 • มีความลำบากทางด้านการเงินโดยไม่มีแหล่งสนับสนุนอื่น – เงินสำหรับซื้อตั๋วเครื่องบินกลับภูมิลำเนาไม่เข้าข่ายในการรับการสนับสนุน
 • อยู่ในภาวะการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้คือ
  • กำลังวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาทันทีที่ทำได้ หรือ
  • ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางภายใต้สถานการณ์ COVID-19 แต่จะเดินทางกลับทันทีที่มีเที่ยวบิน
 • กำลังดำเนินการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อค้นหาวิธีการสนับสนุนอื่น รวมถึงการหางานทำ ขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุล หรือสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนฝูง และองค์กรในนิวซีแลนด์หรือต่างประเทศ
 • มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง
 • มีบัญชีธนาคารนิวซีแลนด์
 • มีหมายเลข Inland Revenue (IRD)

ท่านสามารถสมัครขอรับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินได้ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2021

ค้นหาว่าท่านมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ฉุกเฉินหรือไม่ และวิธีสมัคร (external link)

ความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจ

หากท่านรู้สึกว่าท่านรับไม่ได้ ท่านควรพูดคุยเรื่องนี้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ

วิธีดูแลความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจของตนเอง

เราสามารถทำได้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจของเรา และของคนที่เรารัก ได้แก่

 • ให้ติดต่อกันกับเพื่อนและครอบครัว — เป็นสิ่งสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเราและช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้น เครียดน้อยลง และวิตกกังวลน้อยลง
 • รับรู้ความรู้สึกของตนเอง — เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่จะรู้สึกแย่ เครียด กังวล  กระวนกระวาย หรือกลัว ให้เวลาแก่ตนเองเพื่อตั้งข้อสังเกตและแสดงออกถึงสิ่งที่ท่านรู้สึก .
 • ดำเนินชีวิตกับกิจวัตรประจำวันเท่าที่ทำได้ — พยายามทำให้ชีวิตของท่านมีความสม่ำเสมอ และพยายามไม่เพิ่มนิสัยที่ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น การมีความสุขกับการกิน การดื่ม สูบบุหรี่ หรือสูดดมไอระเหย
 • ตรวจสอบว่ามีผู้ใดที่อาจต้องการความช่วยเหลือ — การติดต่อกับผู้ที่อาจจะมีความรู้สึกเครียดหรือกังวลใจอาจได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งตัวท่านเองและผู้ที่กำลังได้รับความช่วยเหลือ
 • จำกัดเวลาการใช้ออนไลน์ของท่านลง — โดยการกำหนดเวลาเพื่ออ่านสื่อและโซเชียลมีเดียครั้งหรือสองครั้งต่อวัน

คุยกับใครได้บ้าง

มีสายด่วนที่ให้การสนับสนุน ให้ข้อมูล และให้ความช่วยเหลือสำหรับทุกคนที่กำลังมีปัญหาความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจ การบริการทั้งหมดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

ค้นหาสายด่วนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีด้านจิตใจ

การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือได้หากท่านหรือผู้อื่นตกอยู่ในอันตราย หากท่านคิดว่าอาจมีคนได้รับบาดเจ็บหรืออาจทำร้ายตัวเอง ให้โทรแจ้งตำรวจ ถึงแม้ว่าท่านจะไม่แน่ใจก็ตาม

คอยจับตาดูความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและผู้ใหญ่ พูดคุยกับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนบ้าน หากท่านต้องการความช่วยเหลือ หรือเพื่อดูว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อติดต่อกันและตรวจสอบซึ่งกันและกัน

 
หากท่านตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ หรือหากมีใครบางคนที่ทำให้ท่านหวาดกลัว ข่มขู่ หรือคุกคามท่าน ให้ขอความช่วยเหลือทันที ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัย

ค้นหาสายด่วนความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ

การสนับสนุนอื่นๆ

มีบริการความช่วยเหลือและการสนับสนุนอื่นหลายอย่างที่สามารถช่วยท่านได้

หน่วยงาน Work and Income สามารถช่วยด้านการเงินแก่ท่านได้หากท่านมีรายได้น้อยหรือไม่ได้ทำงานช่วยหลือให้ท่านได้งานทำ และช่วยให้ท่านด้านที่อยู่อาศัย

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน Work and Income (external link)

วิธีติดต่อใครสักคนที่หน่วยงาน Work and Income (external link)

โทรที่หมายเลข 0800 559 009

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ ให้การดูแลระเบียบและกฎหมายการย้ายถิ่นฐานของนิวซีแลนด์ ในขณะเดียวกันนั้นก็ให้การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราและเสริมสร้างความเข้มแข็งความสัมพันธ์ของเรากับส่วนอื่นของโลกด้วย สำนักงานนี้สามารถช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับวีซ่าของท่าน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ (external link)

วิธีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ (external link)

โทรที่หมายเลข 0508 558 855

สำนักงานให้คำแนะนำแก่พลเมือง (Citizens Advice Bureau) สามารถช่วยให้ท่านเข้าใจสิทธิและภาระผูกพันของท่าน และให้การสนับสนุนการดำเนินการที่ท่านต้องการ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงาน Citizens Advice Bureau (external link)

วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ Citizens Advice Bureau (external link)

โทรที่หมายเลข 0800 367 222

หน่วยงานการจ้างงาน Employment NZ สามาถช่วยท่านได้หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการงานของท่าน

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน Employment NZ (external link)

วิธีติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ Employment NZ (external link)

โทรที่หมายเลข 0800 20 90 20

ทำเนียบหน่วยงานบริการครอบครัว มีข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและหน่วยงานบริการสนับสนุนครอบครัว และมีโปรแกรมที่พร้อมสนับสนุนบรรดาครอบครัวที่อยู่ในนิวซีแลนด์

เยี่ยมชมเว็บไซต์ทำเนียบหน่วยงานบริการครอบครัว (external link)

อีเมล : updates@familyservices.govt.nz

Last updated: