การเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว | Quarantine-Free Travel

การเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว  จาก :

ออสเตรเลีย (Australia) นิวซีแลนด์ สถานภาพ ระงับอยู่ชั่วคราว (Suspended)

หน้าต่างแห่งโอกาสช่วง 7 วันเปิดสำหรับเที่ยวบิน “กรีนรีเทอร์นไฟลท์” ที่มาจากทุกรัฐและเทอร์ริทอรีส์ของออสเตรเลีย (ยกเว้นนิวเซาท์เวลส์) จะเปิดให้บริการเพื่อผู้ที่เดินทางได้กลับบ้าน ผู้ที่กลับมาพร้อมกับเที่ยวบินเหล่านี้จะไม่ต้องเข้ารับการกักตัวเมื่อเดินทางมาถึง ยกเว้นท่านที่เดินทางมาจากรัฐวิกทอเรีย

กรุณาตรวจสอบ หน้าการท่องเที่ยวแบบที่ไม่มีการกักตัว ที่เว็บไซต์ Unite Against COVID-19 อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด

หากท่านได้รับผลกระทบในการจัดเตรียมการเดินทางของท่าน โปรดติดต่อสายการบิน ตัวแทนท่องเที่ยว และบริษัทประกันการเดินทางของท่าน

การเดินทางแบบไม่ต้องมีการกักตัวมีวิธีการอย่างไร?

ในขณะนี้นิวซีแลนด์ได้จัดให้มีการเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว ร่วมกับ

 • ออสเตรเลีย
 • หมู่เกาะคุก
 • เกาะนีอูเอ (เฉพาะการเดินทางจากเกาะนีอูเอ ไปยังนิวซีแลนด์ เท่านั้น)

การเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัวเป็นวิธีการที่ท่านสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศโดยไม่ต้องเข้าแยกกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้หรือการแยกกักกันตนเองเมื่อท่านเดินทางมาถึง ท่านไม่จำเป็นต้องได้รับการตรวจหาเชื้อที่มีผลเป็นลบก่อนออกเดินทาง

ทุกคนสามารถเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัวได้ถ้ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขในการเข้าเมืองของประเทศปลายทาง

ในขณะนี้ การเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัวทำได้เฉพาะระหว่างนิวซีแลนด์กับอีกประเทศหนึ่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ท่านสามารถเดินทางแบบไม่ต้องมีการกักตัวระหว่างหมู่เกาะคุกกับนิวซีแลนด์ได้ ท่านจะต้องอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์นาน 14 วันก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียโดยการเดินทางแบบไม่ต้องมีการกักตัว

เว้นแต่ท่านจะได้รับการยกเว้น ท่านต้องสวมใส่มาสก์หรือสิ่งปกปิดใบหน้าเมื่อเดินทางเข้าหรือออกจากนิวซีแลนด์ ท่านต้องสวมใส่มาสก์ในระหว่างที่อยู่ในการขนส่งสาธารณะทุกแห่งในนิวซีแลนด์ บางคนไม่จำเป็นต้องสวมใส่วัสดุปกปิดใบหน้า

หากระดับการแจ้งเตือนในนิวซีแลนด์มีการเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ในประเทศที่มีการเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัวเกิดการเปลี่ยนแปลง จะมีการประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ Covid19.govt.nz (เว็บไซต์นี้) และในเว็บไซต์ข่าวอื่นๆ

หากมีผู้ติดเชื้อขึ้นในชุมชนของนิวซีแลนด์หรือในประเทศที่อนุญาตให้มีการเดินทางแบบไม่ต้องมีการกักตัว รัฐบาลอาจหยุดการเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัวเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนเพื่อประเมินความเสี่ยง หรืออาจยกเลิกการเดินทางเป็นระยะเวลานาน นักท่องเที่ยวควรวางแผนและเตรียมรับสถานการณ์สำหรับแผนการเดินทางที่จะถูกเปลี่ยนแปลงหรือหยุดชะงัก

ค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว

การเดินทางไปนิวซีแลนด์แบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว

ในการเดินทางไปนิวซีแลนด์แบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว ท่านต้องปฏิบัติดังนี้

 • ผ่านเงื่อนไขการเข้าเมืองทั้งหมด
 • มีผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะออกเดินทางในกรณีที่เดินทางมาจากออสเตรเลีย
 • ใช้เวลาอยู่ในนิวซีแลนด์หรือประเทศที่ท่านจะเดินทางไป นานตลอด 14 วัน ตัวอย่างเช่น หากท่านกำลังเดินทางจากออสเตรเลีย ท่านต้องอาศัยอยู่ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาเพื่อที่จะมีสิทธิ์เดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว ท่านสามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 เป็นต้นไป
 • ไม่พบผลที่เป็นบวกจากการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่เกิดขึ้นภายใน 14 วันก่อนออกเดินทาง หากการตรวจหาเชื้อได้แสดงผลที่เป็นบวก ท่านต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์เพื่อแสดงว่าท่านไม่ติดเชื้ออีกต่อไปแล้ว
 • ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรอฟังผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19
 • กรอกเอกสารแบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการเดินทาง (external link) ท่านจะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้หากยังไม่ได้กรอกเอกสารดังกล่าว
 • ตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่านที่ห้องผู้โดยสารขาออก หากท่านมีโรคประจำตัวที่แสดงอาการใดๆ ที่กำลังมีอยู่ กรุณานำใบรับรองแพทย์มาด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง

หลังจากที่เดินทางมาถึงนิวซีแลนด์

จดบันทึกว่าท่านได้ไปที่ไหนมาบ้าง

ดาวน์โหลดและใช้งานจากแอป NZ COVID Tracer โดยที่โทรศัพท์ของท่านไม่จำเป็นต้องเป็นโทรศัพท์นิวซีแลนด์หรือใช้บัญชี Apple หรือ Google ของนิวซีแลนด์เพื่อดาวน์โหลดแอป NZ COVID Tracer

ดาวน์โหลดแอป NZ COVID Tracer จาก App Store (external link)

ดาวน์โหลดแอป NZ COVID Tracer จาก Google Play (external link)

หากท่านป่วย ให้ท่านอยู่กับบ้าน

ถ้าท่านเป็นหวัด ไข้หวัดใหญ่ หรือมีอาการของ COVID-19 ให้ท่านอยู่กับบ้านและโทรไปยังสถานที่เหล่านี้

 • สายด่วนสุขภาพ Healthline ซึ่งเป็นบริการฟรีที่หมายเลข 0800 358 5453
 • แพทย์ของท่าน หรือ
 • สถานบริการสุขภาพ iwi ของท่าน

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจะให้คำแนะนำว่าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการตรวจหาเชื้อหรือไม่ หากท่านมีอาการใดๆ ให้โทรหาแพทย์ของท่านก่อนออกไปหาแพทย์ผู้นั้น

การเดินทางไปออสเตรเลียแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว

ในการเดินทางไปออสเตรเลียแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว ท่านต้องปฏิบัติดังนี้

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเมืองทั้งหมด
 • ใช้เวลาตลอด 14 วันในนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลียก่อนที่ท่านจะออกเดินทาง ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 เป็นต้นไป
 • ท่านต้องกรอก แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการเดินทาง อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนออกจาก นิวซีแลนด์ (https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration (external link))
 • ไม่มีสิ่งบ่งบอกใดๆ ถึงอาการของ COVID-19
 • ไม่ได้มีการสัมผัสกับผู้ที่ผ่านการยืนยันว่าติดเชื้อ COVID-19
 • นอกจากนี้ท่านจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารัฐหรือเทอร์ริทอรีที่ท่านกำลังเดินทางไปนั้นยอมรับเที่ยวบินแบบไม่ต้องมีการกักตัวจากนิวซีแลนด์

หลังจากที่ท่านมาถึงออสเตรเลีย

ในขณะที่ท่านอยู่ในออสเตรเลีย ท่านจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ตัวท่านเอง whānau ของท่าน และชุมชนของท่านให้ปลอดภัยจาก COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ดี และมีการติดตามการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ อีกด้วย

เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 สถานที่ที่น่าสนใจ เงื่อนไขการเดินทาง (รวมถึงการเดินทางในประเทศ) และการตรวจหาเชื้อ โปรดไปที่เว็บไซต์ของรัฐที่ท่านไปพักอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 จำแนกตามรัฐหรือเทอร์ริทอรี

จดบันทึกว่าท่านได้ไปที่ไหนมาบ้าง

มีแอปติดตามการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่ใช้ได้ทั่วทั้งออสเตรเลีย แต่รัฐและเทอร์ริทอรีส่วนใหญ่ใช้
แอปของตนเอง ท่านสามารถดาวน์โหลดและใช้แอปเหล่านี้ส่วนใหญ่ผ่านซิมการ์ดของนิวซีแลนด์ สำหรับบางแอป ท่านอาจต้องใช้ซิมการ์ดของออสเตรเลียหรือใช้รายละเอียดการติดต่อของออสเตรเลีย

เราขอแนะนำให้ท่านเก็บแอปไว้ในโทรศัพท์ของท่านนาน 1 เดือนเผื่อท่านจะได้รับการแจ้งเตือนหลังจากที่ท่านเดินทางออกจากรัฐนั้นไปแล้ว

หากท่านไม่สามารถหรือเลือกที่จะไม่ใช้แอป โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ลงชื่อเมื่อเข้าไปในร้านและสถานที่ต่างๆ ผ่านระบบการติดตามการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อระบบอื่นของสถานที่นั้นๆ

ดาวน์โหลดแอปการติดตามการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อของรัฐนั้นๆ ดังนี้

หากท่านป่วย ให้ท่านอยู่กับบ้าน

ถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย ให้อยู่ในที่พักของท่าน และโทรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำ

โทรหา National coronavirus และสายด่วนวัคซีน COVID-19 ที่หมายเลข 1800 020 080 ซึ่งโทรได้ฟรีจากออสเตรเลีย และโทรได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันตลอดสัปดาห์

การเดินทางแบบไม่ต้องมีการกักตัวไปยังหมู่เกาะคุก

ในการเดินทางแบบไม่ต้องมีการกักตัวไปยังหมู่เกาะคุก ท่านต้องปฏิบัติดังนี้

 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าเมืองทั้งหมด
 • ใช้เวลาตลอด 14 วันในนิวซีแลนด์หรือหมู่เกาะคุกก่อนที่ท่านจะออกเดินทาง ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 เป็นต้นไป
 • ไม่พบผลที่เป็นบวกจากการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่เกิดขึ้นภายใน 14 วันก่อนออกเดินทาง หากการตรวจหาเชื้อได้แสดงผลที่เป็นบวก ท่านต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์เพื่อแสดงว่าท่านไม่ติดเชื้ออีกต่อไปแล้ว
 • ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรอฟังผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19

หลังจากที่ท่านมาถึงหมู่เกาะคุก

ในขณะที่ท่านอยู่ในหมู่เกาะคุก ท่านจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยให้ตัวท่านเอง whānau ของท่าน และชุมชนของท่านให้ปลอดภัยจาก COVID-19 รวมถึงการปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ดี และมีการติดตามการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อด้วย

หาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของรัฐบาลหมู่เกาะคุก (external link)

จดบันทึกว่าท่านได้ไปที่ไหนมาบ้าง

หมู่เกาะคุกใช้ระบบที่แตกต่างไปจากนิวซีแลนด์ ท่านจะต้องปฏิบัติดังนี้

 • ลงทะเบียนและพกพา CookSafe QR Card ประจำตัวของท่านติดตัวไปด้วยเพื่อสแกนในสถานที่ต่างๆ ที่ท่านไปเยี่ยมเยือน
 • เปิดการติดตามแบบบลูทูธในแอป CookSafe+

แอป CookSafe+ และแอป NZ COVID Tracer ทำงานร่วมกันได้ รหัส (หรือ "คีย์") บลูทูธใดๆ ที่ถูกส่งออกไปหรือรวบรวมไว้ด้วยโทรศัพท์ของท่านด้วยแอปหนึ่ง เช่น แอป CookSafe+ สามารถเข้าถึงได้ด้วยแอป NZ COVID Tracer ได้ด้วย แอปทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถได้รับการแจ้งเตือนหากอยู่ใกล้ผู้ใช้แอป
รายอื่นที่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 เป็นบวก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CookSafe QR Card (external link)

ดาวน์โหลดแอป CookSafe+ จาก App Store (external link)

ดาวน์โหลดแอป CookSafe+ จาก Google Play (external link)

หากท่านป่วย ให้ท่านอยู่กับบ้าน

ถ้าท่านรู้สึกไม่สบายขณะอยู่ในหมู่เกาะคุก ให้อยู่ในที่พักของท่านและใช้วัสดุปกปิดใบหน้าหากท่านมี ห้ามใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อเดินทางกลับบ้าน

โทรติดต่อ Healthline ของหมู่เกาะคุกที่ 29667 เพื่อขอคำแนะนำ

Last updated: