การตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

การสกัดกั้นไวรัสไม่ให้เข้านิวซีแลนด์ยังคงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดของเรา

ผู้เดินทางส่วนใหญ่ที่จะไปนิวซีแลนด์จำเป็นต้องรับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่มีผลเป็นลบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองภายใน 72 ชั่วโมงของการออกเดินทางระหว่างประเทศครั้งแรก

ประเทศต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง

 • แอนตาร์กติกา
 • หมู่เกาะคุก
 • สหพันธรัฐไมโครนีเซีย
 • ฟิจิ
 • คิริบาส
 • หมู่เกาะมาร์แชลล์
 • นาอูรู
 • นิวแคลิโดเนีย
 • นีอูเอ
 • ปาเลา
 • ซามัว
 • หมู่เกาะโซโลมอน
 • โตเกเลา
 • ตองกา
 • ตูวาลู
 • วานูอาตู

กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันการตรวจหาเชื้อประเภทต่อไปนี้ว่าเป็นที่ยอมรับสำหรับทุกประเทศยกเว้นออสเตรเลียและประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมาก

 • วิธีตรวจ Nucleic Acid Amplification (NAAT) ซึ่งรวมถึง PCR, RT-PCR และ TMA หรือ
 • LAMP หรือ
 • การตรวจหาเชื้อ antigen (อาจเรียกว่า การตรวจหาเชื้อแอนติเจนของไวรัส)

ผู้เดินทางจากออสเตรเลีย จะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อแบบ PCR หรือ RT-PCR ก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมาก จะต้องแสดงหลักฐานของการตรวจหาเชื้อในโพรงจมูกแบบ RT-PCR (PCR) ที่มีผลเป็นลบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองแล้วเสียก่อน 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมาก

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (24 เดือน) ได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางที่รอเปลี่ยนเที่ยวบินผ่านนิวซีแลนด์เพื่อไปยังจุดหมายปลายทางสุดท้ายและอยู่ในสนามบินบริเวณที่จำกัดไว้ให้  จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางที่ไม่สามารถทำการตรวจหาเชื้อได้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ จะต้องพบแพทย์ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะออกเดินทางของท่าน  แพทย์จะต้องให้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าท่านไม่สามารถทำการตรวจหาเชื้อได้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์และท่านไม่มีอาการของ COVID-19

หากท่านได้รับผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวกก่อนออกเดินทางแต่เชื่อว่าเกิดมาจากการติดเชื้อ COVID-19 ในอดีตท่านจำเป็นต้องพบแพทย์ที่จะตรวจสอบอาการ COVID-19 ในปัจจุบันของท่าน

หากแพทย์มั่นใจว่าท่านไม่ติดเชื้อ COVID-19 ในปัจจุบัน ท่านจะต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้

 • ใบรับรองแพทย์ที่แสดงวันที่ที่ได้รับผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวกครั้งก่อนของท่าน ถ้ามี และ
 • เอกสารที่ระบุว่าแพทย์ลงความเห็นว่าท่านไม่ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ในปัจจุบัน

ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาต่างประเทศเป็นที่ยอมรับ

ขอ แนะนำอย่างยิ่ง ให้ผู้เดินทางตรวจสอบเพิ่มเติมกับสายการบินของตนเอง เกี่ยวกับเงื่อนไขในการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง ยังแนะนำผู้เดินทางตรวจสอบเงื่อนไขของประเทศอื่นที่ตนกำลังจะไปแวะพักเที่ยวบินด้วย

เงื่อนไขในการตรวจหาเชื้อในวันแรกเมื่อมาถึงสำหรับผู้ที่เดินทางมานิวซีแลนด์

เมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ ผู้เดินทางส่วนใหญ่ยกเว้นผู้ที่เข้าประเทศตามโครงการเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • ผ่านกระบวนการของเราในการแยกกักและกักกันในสถานที่รัฐจัดการ 14 วัน
 • รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ PCR ในวันแรกที่มาถึง เช่น วันแรกที่เข้าอยู่ในสถานที่แยกกักที่รัฐจัดการ
 • อยู่ในห้องพักของตนเองจนกว่าผลการตรวจหาเชื้อจะเสร็จสมบูรณ์
 • หากตนเองมีอาการเมื่อเดินทางมาถึง จะต้องไปเข้าสถานกักกันที่รัฐจัดการทันที

ผลการตรวจหาเชื้อมักใช้เวลา 24-48 ชั่วโมง

แม้ว่าผลการตรวจจะออกมาเป็นลบ บุคคลผู้นั้นจะยังคงต้องอยู่ในสถานที่แยกกักของรัฐให้ครบ 14 วัน และต้องได้รับการตรวจทดสอบเชื้อเพิ่มเติมในประมาณวันที่ 3 หลังจากที่เข้าพัก และอีกครั้งหนึ่งประมาณวันที่ 12 ก่อนที่จะออกจากสถานที่แยกกักไปได้ เกือบทุกคนจำเป็นต้องได้รับผลเป็นลบจากการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และได้รับการยืนยันจากทีมสุขภาพของเราว่าคนนั้นๆ มีความเสี่ยงต่ำที่จะมีเชื้อ COVID-19 หรือที่จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

หากได้รับผลเป็นบวก บุคคลผู้นั้นจะถูกย้ายไปยังสถานที่กักกันที่รัฐจัดการก่อนกรณีที่ไม่ได้ตรวจหาเชื้อในวันแรกที่เดินทางมาถึง

ค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางแบบที่ไม่ต้องมีการกักตัว

ข้อมูลเพิ่มเติม  

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกกักและการกักกันที่รัฐจัดการ โปรดไปที่  https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

Last updated: