การตรวจหาเชื้อ COVID-19 เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ | Pre-departure testing for travellers to New Zealand

การสกัดกั้นไวรัสไม่ให้เข้าสู่นิวซีแลนด์ยังคงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดของเรา นิวซีแลนด์ใช้ระบบ 3-ระดับเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อจำกัดในการเดินทางเข้าสู่นิวซีแลนด์

นับตั้งแต่เวลา 23.59 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2021 เป็นต้นไป ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่จะต้องมีผลการตรวจ RT-PCR หาเชื้อ COVID-19 ที่แสดงผลเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และจะต้องแสดงเอกสารรับรองจากห้องปฏิบัติการหรือหลักฐานอื่นที่ได้รับการเห็นชอบ

ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำจะได้รับการยกเว้นในการตรวจหาเชื้อก่อนเดินทาง ซึ่งได้แก่ ออสเตรเลีย แอนตาร์กติกา หมู่เกาะคุก สหพันธรัฐไมโครนีเซีย คิริบาตี หมู่เกาะมาร์แชลล์ นาอูรู นิวแคลิโดเนีย นิวเว ปาเลา ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน โตเกเลา ตองกา ตูวาลู วานูอาตู 

สำหรับประเทศที่มีความเสียงสูง การป้ายเก็บเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก (PCR) การตรวจ LAMP และการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสทั้งหมดใช้ได้สำหรับการตรวจหาเชื้อก่อนการออกเดินทาง ซึ่งการตรวจหาเชื้อทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการจากห้องปฏิบัติการ

สำหรับประเทศที่มีความเสียงสูงมาก ท่านต้องมีผลเป็นลบจากการตรวจหาเชื้อแบบป้ายเก็ยเนื้อเยี่อหลังโพรงจมูกแบบ RT-PCR จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและการตรวจหาเชื้อจะต้องทำภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทาง

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมาก

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการตรวจหาเชื้อก่อนการออกเดินทาง

ใบรับรองแพทย์ที่เป็นภาษาต่างประเทศสามารถใช้ได้โดยที่ต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ก่อน

เด็กอายุต่ำกว่าสองปี (24 เดือน) ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางที่สามารถแสดงใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าตนเองหายจากการติดเชื้อ COVID-19 แล้ว และถือว่าไม่ติดเชื้ออีกต่อไป เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง

ผู้เดินทางที่ไม่สามารถรับการตรวจหาเชื้อเนื่องด้วยเหตุผลทางการแพทย์ จะต้องพบแพทย์ภายในเวลา 72 ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะออกเดินทาง แพทย์จะต้องให้ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าท่านไม่สามารถรับการตรวจหาเชื้อเนื่องด้วยเหตุผลทางการแพทย์และท่านไม่มีอาการของ COVID-19

ผู้เดินทางเปลี่ยนเครื่องบินทรานสิทผ่านนิวซีแลนด์ไปยังจุดหมายปลายทางของบุคคลนั้นๆ และยังคงค้างอยู่ในบริเวณที่กำหนดให้ในสนามบิน เป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทาง

ขอแนะนำย้ำให้ผู้เดินทางตรวจสอบกับสายการบินเกี่ยวกับเงื่อนไขการตรวจหาเชื้อก่อนออกเดินทางเพิ่มเติมใดๆ และให้ตรวจสอบเงื่อนไขของประเทศที่ตนเองกำลังจะเดินทางผ่านด้วย

นับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศนิวซีแลนด์ (นอกจากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้น) โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าตนเองมีผลการตรวหาเชื่อ COVID-19 เป็นลบ หรือไม่มีใบรับรองแพทย์ อาจถูกปรับสูงสุดถึง $1,000

เงื่อนไขในการตรวจหาเชื้อในวันแรกสำหรับผู้ที่เดินทางเข้านิวซีแลนด์

เมื่อเดินทางมาถึงประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เดินทางส่วนใหญ่ ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาในโครงการเดินทางโดยไม่ต้องมีการแยกกักตัว (Quarantine-Free Travel) จะต้องปฏิบัติดังนี้

  • ข้าอยู่ในสถานที่แยกกักหรือสถานกักกันของรัฐนาน 14 วัน
  • รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในวันแรกที่มาถึงสถานที่แยกกักของรัฐ
  • อยู่ในห้องพักของตนเองจนกว่าผลการตรวจหาเชื้อจะเสร็จสมบูรณ์
  • หากตนเองมีอาการเมื่อเดินทางมาถึง จะต้องไปเข้าสถานกักกันทันที

รับการป้ายเก็บเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูก (PCR)

ผลการตรวจหาเชื้อมักใช้เวลา 24-48 ชั่วโมง

แม้ว่าผลการตรวจจะออกมาเป็นลบ บุคคลรายนั้นจะยังคงต้องอยู่ในสถานที่แยกกักของรัฐให้ครบ 14 วัน และต้องได้รับการตรวจทดสอบเชื้อเพิ่มเติมในประมาณวันที่ 3 หลังจากที่เข้าพัก และอีกครั้งหนึ่งประมาณวันที่ 12 ก่อนที่จะออกจากสถานที่แยกกักไปได้ บุคคลเกือบทุกรายจำเป็นต้องได้รับผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ว่าเป็นลบ และได้รับการยืนยันจากทีมสุขภาพของเราว่าบุคคลรายนั้นๆ มีความเสี่ยงต่ำที่จะมีเชื้อ COVID-19 ในตัวหรือที่จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้

หากได้รับผลเป็นบวก บุคคลรายนั้นจะถูกย้ายไปยังสถานที่กักกันทันที ซึ่งโดยวิธีนี้จะสามารถทำได้รวดเร็วกว่าในกรณีที่ไม่ได้ตรวจหาเชื้อในวันแรกที่เดินทางมาถึง

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเดินทางโดยไม่ต้องมีการแยกกักตัว

ข้อมูลเพิ่มเติม 

สำหรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19 โปรดไปที่
https://covid19.govt.nz/updates-and-resources/translations/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแยกกักและการกักกันของรัฐ โปรดไปที่
https://www.miq.govt.nz/travel-to-new-zealand/arriving-in-nz/ (external link)

 

Last updated: