การใช้ชีวิตในการแจ้งเตือนระดับ 1 | Living at Level 1

เชื้อโควิด -19 ยังคงมีอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง

ทุกคนในนิวซีแลนด์จำเป็นต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

ล้างมือของท่านและเช็ดให้แห้งอยู่เสมอเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส

  • ใช้สบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที
  • เช็ดให้แห้งอย่างทั่วถึง
  • ปกปิดการไอและจาม เช่น ไอหรือจามเข้าที่ข้อพับศอก
  • หากท่านเป็นหวัดหรือมีอาการของไข้หวัดใหญ่ ให้ท่านอยู่กับบ้าน โทรหาแพทย์ของท่านหรือ Healthline เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ารับการตรวจ
  • อย่าออกเดินทางไปท่องเที่ยว ไปโรงเรียน หรือไปทำงาน
  • จดบันทึกว่าท่านไปที่ใดมาบ้าง และท่านพบปะกับผู้ใดบ้าง ใช้แอป NZ COVID Tracer คู่มือการติดตามเชื่อ COVID-19 หรือบันทึกด้วยลายมือก็ได้

คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ารับการตรวจ 

คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตามการสัมผัส (contact tracing) 

คำแนะนำเกี่ยวกับไวรัสและอาการของไวรัส 

วัสดุปกปิดใบหน้าและมาสก์

มีการบังคับให้ใส่หน้ากากและการปกปิดใบหน้าเมื่ออยู่ในขนส่งสาธารณะทั่วนิวซีแลนด์ภายใต้การแจ้งเตือน COVID-19 ทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้ใช้หน้ากากและผ้าปิดหน้าเมื่อมีความยุ่งยากในการปฏิบัติอยู่ห่างทางกายภาพ เช่น ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้า

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับหน้ากากและการปกปิดใบหน้า

การชุมนุม

ไม่มีการจำกัดด้านการชุมนุมของผู้คน ซึ่งรวมถึงงานศพ งานแต่งงาน งานชุมนุมทางศาสนาและในชุมชน กีฬา และนันทนาการ

การรักษาระยะห่างของท่าน

ในการแจ้งเตือนระดับ 1 จะยังคงมีเชื้อ COVID-19 อยู่แต่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตามคงยังเป็นความคิดที่ดีที่จะรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากคนที่ท่านไม่รู้จักในขณะที่ออกไปเที่ยวนอกบ้าน วิธีนี้จะช่วยชะลอการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 หากพบว่ามีผู้ป่วยอยู่ในชุมชน

งานและธุรกิจ

ธุรกิจและสถานที่ทำงานสามารถดำเนินการได้ตามปกติ สถานที่เหล่านี้จะต้องแสดงรหัสคิวอาร์ (QR code) ของแอป NZ COVID Tracer และจัดเตรียมระบบติดตามผู้สัมผัสทางเลือกไว้ในสถานที่แต่ละแห่ง

การเดินทางและการใช้ระบบการขนส่งสาธารณะ

ในระบบขนส่งสาธารณะจะต้องแสดงรหัสคิวอาร์สำหรับการติดตามผู้สัมผัส

หากท่านป่วย ให้โทรหาแพทย์ของท่านหรือ Healthline เพื่อขอคำแนะนำในการเข้ารับการตรวจก่อนออกเดินทาง อยู่กับบ้าน และรับการตรวจ หากท่านได้รับการร้องขอ

การศึกษา

โรงเรียน สถานบริการการเรียนปฐมวัย และการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สามารถเปิดได้ตามปกติ ท่านสามารถส่งบุตรหลานไปโรงเรียนได้เพราะมีความปลอดภัย

การรับข้อมูลที่ถูกต้อง

บางครั้งข้อมูลถูกเผยแพร่ออกไปโดยจงใจให้ข้อมูลผิดๆ หรือเพื่อหลอกลวงผู้คน ข้อมูลบิดเบือนเป็นอุปสรรคกับเราในช่วงเวลาที่เราจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะเชื้อไวรัส

คำแนะนำในการรับข้อมูลที่ถูกต้อง 

ข้อจำกัดในพื้นที่ชายแดน

เชื้อ COVID-19 ในต่างประเทศหลายแห่งยังไม่สามารถควบคุมได้ มาตรการชายแดนของเรามีไว้เพื่อลดความเสี่ยงที่เชื่อ COVID-19 จะเข้ามาจากต่างประเทศ

ผู้ที่เข้ามายังนิวซีแลนด์จะต้องเข้าไปในสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ ยกเว้นว่าผู้นั้นได้รับการยกเว้น หากผู้นั้นได้รับการยกเว้น เขาก็ยังจำเป็นต้องกักตัวเอง

พนักงานที่ทำงานในสถานที่แยกตัวและสถานที่กักกันตัวที่รัฐจัดให้ และผู้ที่มีบทบาทที่มีความเสี่ยงสูง และทำงานอยู่ที่พื้นที่ชายแดน จะได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 อยู่เป็นประจำ

Last updated: