การรับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ | Getting the right information matters

บางครั้งข้อมูลถูกเผยแพร่โดยจงใจให้ข้อมูลผิดๆ หรือเพื่อหลอกลวงผู้คน เมื่อมีการเผยแพร่ในลักษณะนี้ บางครั้งก็เรียกว่าข่าวปลอม (fake news) ข้อมูลบิดเบือน หรือทฤษฎีสมคบคิด

ข้อมูลบิดเบือนเป็นอุปสรรคกับเราในช่วงเวลาที่เราจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อเอาชนะเชื้อไวรัส มันสามารถกระจายความกลัวหรือความสับสนหรือป้องกันไม่ให้ผู้คนทำในสิ่งที่ถูกต้อง

เราไม่สามารถป้องกันข้อมูลบิดเบือนได้ แต่เราสามารถช่วยกันรับรู้ว่าข้อมูลนั้นบิดเบือน ข้อมูลดังกล่าวมักมีลักษณะดังนี้

  • มาจากคนที่ไม่ระบุชื่อ
  • อ้างว่ามีข้อมูลจากภายในหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่ระบุแหล่งที่มา
  • อ้างว่ากำลังแบ่งปันข้อมูลที่ซ่อนเร้นมิให้สาธารณะรับรู้ หรือเจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้ท่านรับรู้
  • มักจะอ้างว่า 'เรื่องจริง' เลวร้ายกว่าข้อมูลที่ออกมาจากทางการ

ดังนั้นในช่วงเวลาเช่นนี้

  • ให้ความระมัดระวังกับข้อมูลที่ท่านให้ความสำคัญ
  • ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลก่อนส่งต่อไปยังผู้อื่น

ท่านสามารถรับข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้จากการบรรยายสรุปประจำวัน และเว็บไซต์ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของรัฐบาล

รับความช่วยเหลือในการเข้าใจและแยกแยะข่าวปลอม ได้ที่นี่ (external link)