การเสียชีวิต งานศพ และพิธีศพของชาวเมารี ในระหว่างการแจ้งเตือนระดับ 2 | Deaths, funerals and tangihanga at Alert Level 2

จะทำอย่างไรเมื่อมีผู้เสียชีวิต

หากมีผู้เสียชีวิต ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. ติดต่อกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือแพทย์ของผู้ที่เสียชีวิต
 2. ติดต่อผู้จัดการศพในพื้นที่หากท่านต้องการใช้บริการ

หากบุคคลนั้นเสียชีวิตจากสาเหตุดังนี้

 • ไม่ทราบสาเหตุ จำเป็นต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ในเบื้องต้น ผู้ให้บริการด้านสุขภาพของผู้เสียชีวิตจะช่วยท่าน และอาจจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
 • ในกรณีที่มีสาเหตุด้านสุขภาพ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจะปรึกษาหารือกันกับผู้จัดการศพที่ท่านได้แต่งตั้งไว้ จากนั้นผู้จัดการศพจะเอารายละเอียดในการหารือมาแจ้งให้ทราบ
 • สาเหตุจากเชื้อ COVID-19 ผู้ให้บริการด้านสุขภาพของผู้เสียชีวิตจะแจ้งให้ท่านถึงสิ่งที่จะต้องทำในลำดับต่อๆ ไป

สำหรับงานศพและพิธีศพของชาวเมารีทั้งหมด

เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ผู้ที่ป่วยเป็นหวัดหรือมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ควรอยู่บ้าน

การติดตามผู้สัมผัส (contact tracing) เป็นองค์ประกอบสำคัญในการตอบสนองต่อ COVID-19 สำหรับงานศพและพิธีศพของชาวเมารีทั้งหมดจำเป็นต้องมีระบบและกระบวนการติดตามผู้สัมผัส

รักษาความปลอดภัย - รักษาพื้นผิวให้สะอาดล้างมือและรักษาระยะห่างทางกายภาพอย่างปลอดภัยหากทำได้

หากท่าน ไม่สามารถ รักษาระยะห่างจากคนที่ท่าน ไม่ รู้จักได้เราขอแนะนำให้ท่านสวมวัสดุปกปิดใบหน้า

งานศพและพิธีศพของชาวเมารี ในระหว่างการแจ้งเตือนระดับ 2

สามารถเข้าร่วมงานศพหรือพิธีศพของชาวเมารีได้มากถึง 100 คน

ผู้จัดงานไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดงานศพหรือพิธีศพของชาวเมารี

ผู้จัดงานต้องตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าได้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อกำหนดการติดตามผู้สัมผัส

กฎเกณฑ์การชุมนุมทางสังคมยังใช้กับงานศพและพิธีศพของชาวเมารีจัดขึ้นในสถานที่ต่อไปนี้

 • สถานที่บริการจัดงานศพ
 • โบสถ์ มัสยิด และสถาบันตามความเชื่ออื่นๆ
 • สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการว่าจ้าง
 • ที่อยู่อาศัยส่วนตัว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การชุมนุมทางสังคม https://covid19.govt.nz/everyday-life/gatherings-and-events/#social-gatherings-at-alert-level-2

เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกาย เช่น การสัมผัสมือและการใช้จมูกชนกันของชาวเมารี การจูบ และการกอด ยกเว้นในกรณีที่ท่าน

 • อาศัยอยู่ด้วยกับพวกเขา
 • เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
 • เป็นเพื่อนสนิท

การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน

การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน (สิบ ห้าสิบ หรือหนึ่งร้อยคน) ไม่รวมถึง ไคคารังกา (kaikaranga) ไคโคเรโร (kaikōrero) พระคริสต์หรือบาทหลวงหรือพนักงานของผู้จัดงานที่เข้าร่วมงาน

กลุ่มหลายกลุ่ม

กลุ่มหลายกลุ่มสามารถเข้าร่วมงานศพหรือพิธีศพของชาวเมารี จะต้องมีคนเข้าร่วมไม่เกินจำนวนที่กำหนดให้ (สิบ ห้าสิบ หรือหนึ่งร้อยคน) ในคราวเดียว กลุ่มหนึ่งจะต้องออกไปก่อนที่กลุ่มต่อไปจะเข้าร่วม ทั้งสองกลุ่มไม่สามารถผสมหรือปะปนกันได้

พื้นที่ที่กำหนด

พื้นที่ที่กำหนด คือ พื้นที่เดี่ยวๆ ที่อยู่ในร่มหรืออยู่กลางแจ้ง แยกบริเวณออกจากพื้นที่อื่นๆ

พื้นที่ที่อยู่ในร่ม คือ พื้นที่เดียวที่มีผนังแบ่งพื้นที่นั้นออกจากพื้นที่อื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน ผนังอาจเป็นผนังถาวรหรือชั่วคราวก็ได้

พื้นที่ที่อยู่กลางแจ้งเป็นพื้นที่เดี่ยว หากมีลักษณะดังนี้

 • กำแพงแบ่งพื้นที่นั้นๆ ออกจากพื้นที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดเจน - ผนังอาจเป็นแบบถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ หรือ
 • ผู้ร่วมงานทุกคนต้องอยู่ห่างจากกันอย่างน้อย 2 เมตรในพื้นที่นั้น และผู้อื่นที่อยู่ภายนอกพื้นที่นั้นต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตรเช่นเดียวกัน

หากมีพื้นที่ที่กำหนดไว้มากกว่าหนึ่งแห่ง ผู้คนที่อยู่ระหว่างสถานที่ที่กำหนดไว้ไม่ควรให้อยู่ปะปนกัน ทั้งนี้รวมถึงการเข้า การออก หรือการใช้ห้องน้ำ

ท่านสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใดบ้าง