วิธีการทำงานของวัคซีน COVID-19 | How the COVID-19 vaccine works

วัคซีน COVID-19 เป็นของฟรี และมีให้ทุกคนที่อยู่ในนิวซีแลนด์ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โปรดเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ Book My Vaccine หรือโทรติดต่อสายด่วน COVID Vaccination Healthline เพื่อทำการจอง

วัคซีน COVID-19 เป็นของฟรี และมีให้ทุกคนที่อยู่ในนิวซีแลนด์ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

เมื่อท่านได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะถือว่าท่านกำลังปกป้องตัวเองและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ COVID-19 ไปสู่ครอบครัว เพื่อนฝูง และชุมชนของท่าน

นั่นหมายความว่าเมื่อท่านได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว โอกาสที่ท่านจะป่วยหนักจะน้อยลงอย่างมาก

วัคซีนทำงานโดยการสอนระบบภูมิคุ้มกันของท่านให้รู้จักไวรัสและต่อสู้กับมัน

ศึกษาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิธีการทำงานของวัคซีนได้ที่นี่

วัคซีน mRNA

วัคซีน Pfizer เป็นวัคซีน mRNA ประกอบด้วยรหัสพันธุกรรมสำหรับส่วนสำคัญของไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) ที่เรียกว่า 'โปรตีนสไปค์' (spike protein) โปรตีนสไปค์เป็นส่วนเล็กๆ ที่ยื่นตรงออกมาจากพื้นผิวของไวรัส

เมื่อท่านได้รับวัคซีนแล้ว ร่างกายของท่านจะอ่านรหัสพันธุกรรมและทำสำเนาโปรตีนสไปค์ไว้

ระบบภูมิคุ้มกันของท่านจะตรวจพบโปรตีนสไปค์เหล่านี้ และเรียนรู้วิธีการรับรู้และต่อสู้กับ COVID-19 โดยรู้ว่าจะต้องโจมตีไวรัสเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่กระจายในร่างกายของท่าน

จากนั้นรหัสพันธุกรรมจากวัคซีนจะถูกแยกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและร่างกายของท่านเองจะกำจัดรหัสพันธุกรรมออกไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย 

สิ่งสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับวัคซีน mRNA

วัคซีนนี้ไม่สามารถแพร่เชื้อ COVID-19 ให้แก่ท่าน

วัคซีน mRNA ไม่มีไวรัสใดๆ ที่ทำให้เกิด COVID-19 หรือไวรัสอื่นที่มีชีวิต ที่ตายแล้ว หรือที่ถูกทำให้หยุดการใช้งาน

วัคซีนไม่มีผลกับ DNA ของท่าน

ไม่ส่งผลกระทบหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ DNA หรือยีนของท่าน วัคซีน mRNA ไม่มีการเข้าไปสู่นิวเคลียสของเซลล์ซึ่งเป็นที่ที่ DNA ของเราถูกเก็บไว้เลย

วัคซีน mRNA ได้รับการพัฒนามานานหลายทศวรรษ

วัคซีน mRNA ได้รับการพัฒนาผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญ

นักวิจัยได้ศึกษาและทำงานกับวัคซีน mRNA มานานหลายทศวรรษ ซึ่งรวมถึงการศึกษาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ไวรัสซิกา พิษสุนัขบ้า และไซโตเมกาโลไวรัส (CMV)

นักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นคว้าเกี่ยวกับการติดเชื้อ coronavirus ในอดีตเช่น SARS และ MERS ด้วย เมื่อสามารถระบุ coronavirus ที่เป็นสาเหตุของ COVID-19 ได้ นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นจึงนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับ COVID-19 อย่างรวดเร็ว

แม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ แต่วัคซีนนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยตามปกติทั้งหมดแล้ว

ซึ่งรวมถึงการทดลองทางคลินิกระดับนานาชาติเพื่อช่วยแสดงให้เห็นประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนวัคซีน Pfizer มีการนำไปใช้ทั่วโลกและได้รับการติดตามเพื่อดูประสิทธิภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

Last updated: