วัคซีน COVID-19: การพัฒนา การอนุมัติ และความปลอดภัย | COVID-19 vaccines: development, approval and safety

วัคซีน COVID-19 เป็นของฟรี และมีให้ทุกคนที่อยู่ในนิวซีแลนด์ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โปรดเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ Book My Vaccine หรือโทรติดต่อสายด่วน COVID Vaccination Healthline เพื่อทำการจอง

วิธีการที่วัคซีน COVID-19 ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วและอย่างปลอดภัย

ยังไม่เคยมีความร่วมมือพัฒนาวัคซีนระดับโลกระหว่างบรรดานักวิทยาศาสตร์กับรัฐบาลต่างๆ ถึงระดับนี้มาก่อน ซึ่งได้ช่วยยกระดับความรวดเร็วในการพัฒนา การทดลองทางคลินิก และการอนุมัติใช้วัคซีนไปทั่วโลก

วัคซีนได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก โดยไม่มีการลัดขั้นตอนในกระบวนการที่จำเป็นหรือไม่ยอมอ่อนข้อต่อความปลอดภัยใดๆ ทั้งสิ้น

นักวิจัยสามารถใช้ความรู้ของตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาโคโรนาไวรัสและวัคซีนชนิดอื่นมาเป็นฐานในการเริ่มต้นทำงาน

การทดลองทางคลินิกยังสามารถรับอาสาสมัครในจำนวนมากได้เร็วกว่าปกติเนื่องจากความสนใจและความกังวลเกี่ยวกับ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในทั่วโลก การทดลองทางคลินิกบางอย่างสามารถทำได้ในเวลาเดียวกันแทนที่จะทำทีละอย่างตามลำดับ ซึ่งหมายความว่านักวิทยาศาสตร์สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่ โดยหากอยู่ในสถานการณ์ปกติแล้วอาจจะใช้เวลานานหลายเดือนหรือหลายปี

โรงงานผลิตขนาดใหญ่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถผลิตวัคซีนได้เร็วมากขึ้นและผลิตได้ในปริมาณมากกว่าที่ผ่านมา

การประเมินและอนุมัติวัคซีนในนิวซีแลนด์

Medsafe เป็นหน่วยงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับยาของนิวซีแลนด์ โดยจะประเมินยาใหม่ทั้งหมดที่ยื่นขอรับการอนุมัติ รวมถึงวัคซีนด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดประจำท้องถิ่น

Medsafe ได้อนุญาตให้ใช้วัคซีนในนิวซีแลนด์เท่านั้น หลังจากที่พอใจแล้วว่าวัคซีนดังกล่าวผ่านมาตรฐานที่เข้มงวดด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และคุณภาพ นี่เป็นกระบวนการเดียวกันกับที่ใช้ในการประเมินยาอื่นๆ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ไม่มีการลัดข้ามขั้นตอนในการอนุมัติแต่อย่างใด

วัคซีน Pfizer ได้มีการนำใช้อย่างประสบความสำเร็จโดยผู้คนนับล้านทั่วโลก แต่ยังคงต้องได้รับการติดตามเพื่อความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

วิธีทำงานของการทดลองวัคซีน Pfizer

การทดลองทางคลินิกพบว่าวัคซีนนี้มีผลต่อทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกชาติพันธุ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

จากการศึกษาพบว่าประมาณ 95% ของผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งสองโดส ได้รับการป้องกันจากอาการ COVID-19 นั่นหมายความว่าเมื่อท่านได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว โอกาสที่ท่านจะป่วยหนักจะน้อยลงอย่างมาก

ระหว่างการทดลองทางคลินิก วัคซีน Pfizer ได้ถูกศึกษาจากผู้เข้าร่วมประมาณ 44,000 คน โดยที่ครึ่งหนึ่งของจำนวนคนเหล่านี้ได้รับวัคซีนและอีกครึ่งหนึ่งได้รับยาหลอก ผู้เข้าร่วมมาจากหลากหลายเชื้อชาติ อายุ เพศ และภาวะโรคประจำตัว

วัคซีน Pfizer ผ่านการทดสอบ 3 ขั้นตอน คือ

  • ระยะที่ 1 และ 2 ได้ทำการประเมินความปลอดภัยและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (การตอบสนองของภูมิคุ้มกันหลังการให้ยาแต่ละโดส) ของระดับปริมาณโดสของวัคซีนที่แตกต่างกันในประชากรกลุ่มเล็กๆ
  • ระยะที่ 2 และ 3 ได้ทำการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันอาการของ
    COVID-19 หลังจากที่ได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 2 โดสในระดับที่เลือกไว้ โดยมีระยะเวลาห่างกัน 21 วัน ในประชากรกลุ่มใหญ่ขึ้น

เพื่อให้เข้าใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนในระยะยาว จะมีการติดตามผู้เข้าร่วมในการทดลองทางคลินิกต่อไปอีก 2 ปีหลังจากที่ได้รับวัคซีน Pfizer โดสที่ 2 แล้ว